Ordonanta nr. 43/1997

privind regimul drumurilor. Versiune actualizata la data de 17/07/2011.

   
CAPITOLUL I
Dispozitii generale

 

   
Secţiunea I

Domeniul drumurilor

 

   Art. 1. - (1) Regimul drumurilor reglementeaza in mod unitar administrarea drumurilor publice si private, dobandirea si folosirea terenurilor, conducerea, coordonarea si controlul activitatilor in legatura cu drumurile publice. Administrarea drumurilor publice si private are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, intretinerea si exploatarea drumurilor.
   (2) Prevederile prezentei ordonante se aplica integral tuturor drumurilor publice si, partial, drumurilor de utilitate privata.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta nr. 79/2001 incepand cu 09.07.2002.

 

   Art. 2. - (1) Drumurile fac parte din sistemul national de transport.
   (2) Drumurile sunt cai de comunicatie terestra special amenajate pentru circulatia vehiculelor si a pietonilor.
   (3) Fac parte integranta din drum: ampriza si zonele de siguranta, podurile, podetele, viaductele, pasajele denivelate, zonele de sub pasajele rutiere, tunelurile, constructiile de aparare si consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclisti, locurile de parcare, oprire si stationare, bretelele de acces, indicatoarele de semnalizare rutiera si alte dotari pentru siguranta circulatiei, spatiile de serviciu sau control, spatiile cuprinse in triunghiul de vizibilitate din intersectii, spatiile cuprinse intre autostrada si/sau drum si bretelele de acces, terenurile si plantatiile din zona drumului, mai putin zonele de protectie.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   (4) De asemenea, se considera ca facand parte din drum cladirile de serviciu si orice alte constructii, amenajari sau instalatii destinate apararii sau exploatarii drumurilor, inclusiv terenurile necesare aferente.

 

   (5) Fac parte din elementele infrastructurii autostrazilor si drumurilor nationale apartinand domeniului public al statului:
   1. suprastructura si infrastructura drumului, situate in cadrul amprizei, si terenul aferent;
   2. podurile, tunelurile, viaductele, pasajele denivelate si alte lucrari de arta, cu terenul aferent;
   3. locurile de parcare, oprire si stationare, precum si terenurile aferente care apartin domeniului public al statului;
   4. lucrarile de consolidare, de protectie si de aparare si terenul aferent;
   5. plantatiile rutiere si terenul aferent;
   6. suprafetele de teren situate de o parte si de cealalta a drumului, care formeaza zonele de siguranta, in limitele prevazute de prezenta ordonanta.
    ___________
    Alineatul (5) a fost introdus prin linia din Ordonanta de urgenta nr. 84/2003 incepand cu 26.03.2004.

 

   
Secţiunea a II-a

Clasificarea si incadrarea drumurilor

 

   Art. 3. - Din punct de vedere al destinatiei drumurile se impart in:
   a) drumuri publice - drumuri de utilitate publica si/sau de interes public destinate circulatiei rutiere si pietonale, in scopul satisfacerii cerintelor generale de transport ale economiei, ale populatiei si de aparare a tarii; acestea sunt proprietate publica si sunt intretinute din fonduri publice, precum si din alte surse legal constituite;
    ___________
    Litera a) a fost modificata prin punctul 2. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   b) drumuri de utilitate privata - drumuri destinate satisfacerii cerintelor proprii de transport rutier si pietonal spre obiective economice, forestiere, petroliere, miniere, agricole, energetice, industriale si altele asemenea, de acces in incinte, ca si cele din interiorul acestora, precum si cele pentru organizarile de santier; ele sunt administrate de persoanele fizice sau juridice care le au in proprietate sau in administrare.
    ___________
    Art. 3. a fost modificat prin punctul 11. din Ordonanta nr. 79/2001 incepand cu 09.07.2002.

 

   Art. 4. - Din punct de vedere al circulatiei drumurile se impart in:
   a) drumuri deschise circulatiei publice, care cuprind toate drumurile publice si acele drumuri de utilitate privata care asigura, de regula, accesul nediscriminatoriu al vehiculelor si pietonilor;
   b) drumuri inchise circulatiei publice, care cuprind acele drumuri de utilitate privata care servesc obiectivelor la care publicul nu are acces, precum si acele drumuri de utilitate publica inchise temporar circulatiei publice.
    ___________
    Art. 4. a fost modificat prin punctul 12. din Ordonanta nr. 79/2001 incepand cu 09.07.2002.

 

   Art. 5. - Din punct de vedere functional si administrativ-teritorial, in ordinea importantei, drumurile publice se impart in urmatoarele categorii:
   a) drumuri de interes national;
   b) drumuri de interes judetean;
   c) drumuri de interes local.
   Art. 6. - (1) Drumurile de interes national apartin proprietatii publice a statului si cuprind drumurile nationale, care asigura legaturile cu capitala tarii, cu resedintele de judet, cu obiectivele de interes national, intre ele, precum si cu tarile vecin, si pot fi clasificate ca:
   a) autostrazi;
   b) drumuri expres;
   c) drumuri nationale europene (E);
   d) drumuri nationale principale;
   e) drumuri nationale secundare.
   (2) Clasificarea drumurilor de interes national se face de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, cu exceptia drumurilor nationale europene, a caror clasificare se stabileste potrivit acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.
   (3) Propunerile de clasificare a drumurilor nationale in categoria drumurilor nationale europene (E) se fac de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.
    ___________
    Art. 6. a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   Art. 7. - Drumurile de interes judetean fac parte din proprietatea publica a judetului si cuprind drumurile judetene, care asigura legatura intre:
   a) resedintele de judet cu municipiile, cu orasele, cu resedintele de comuna, cu statiunile balneoclimaterice si turistice, cu porturile si aeroporturile, cu obiectivele importante legate de apararea tarii si cu obiectivele istorice importante;
   b) orase si municipii, precum si intre acestea si resedintele de comuna;
   c) resedinte de comuna.
    ___________
    Art. 7. a fost modificat prin punctul 14. din Ordonanta nr. 79/2001 incepand cu 09.07.2002.

 

   Art. 8. - (1) Drumurile de interes local apartin proprietatii publice a unitatii administrative pe teritoriul careia se afla si pot fi clasificate ca:
   a) drumuri comunale, care asigura legaturile:
   (i) intre resedinta de comuna si satele componente sau cu alte sate;
   (ii) intre oras si satele care ii apartin, precum si cu alte sate;
   (iii) intre sate;
   b) drumuri vicinale - drumuri ce deservesc mai multe proprietati, fiind situate la limitele acestora;
   c) strazi - drumuri publice din interiorul localitatilor, indiferent de denumire: strada, bulevard, cale, chei, splai, sosea, alee, fundatura, ulita etc.
   (2) Clasificarea drumurilor de interes local, precum si clasificarea ca drum de interes local a unui drum neclasificat se fac prin hotarare a consiliului local respectiv.
   (3) In cazul in care drumul respectiv se afla pe raza a doua sau mai multe unitati administrativ-teritoriale, clasificarea se aproba prin hotarare de catre toate consiliile locale respective.
    ___________
    Art. 8. a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   Art. 9. - Strazile din localitatile urbane se clasifica in raport cu intensitatea traficului si cu functiile pe care le indeplinesc, astfel:
   a) strazi de categoria I - magistrale, care asigura preluarea fluxurilor majore ale orasului pe directia drumului national ce traverseaza orasul sau pe directia principala de legatura cu acest drum;
   b) strazi de categoria a II-a - de legatura, care asigura circulatia majora intre zonele functionale si de locuit;
   c) strazi de categoria a III-a - colectoare, care preiau fluxurile de trafic din zonele functionale si le dirijeaza spre strazile de legatura sau magistrale;
   d) strazi de categoria a IV-a - de folosinta locala, care asigura accesul la locuinte si pentru servicii curente sau ocazionale, in zonele cu trafic foarte redus.
   Art. 10. - Strazile din localitatile rurale se clasifica in:
   a) strazi principale;
   b) strazi secundare.
   Art. 11. - Drumurile nationale, judetene si comunale isi pastreaza categoria functionala din care fac parte, fiind considerate continue in traversarea localitatilor, servind totodata si ca strazi. Modificarea traseelor acestora in traversarea localitatilor se poate face numai cu acordul administratorului drumului respectiv, in concordanta cu planul urbanistic aprobat. In cazul drumurilor de interes national se va obtine si acordul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    ___________
    Art. 11. a fost modificat prin punctul 15. din Ordonanta nr. 79/2001 incepand cu 09.07.2002.

 

   Art. 12. - (1) Incadrarea unui drum din categoria functionala a drumurilor de interes national in categoria functionala a drumurilor de interes judetean sau in categoria functionala a drumurilor de interes local, precum si din categoria functionala a drumurilor de interes judetean sau de interes local in categoria functionala a drumurilor de interes national se face prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii care urmeaza sa il preia in administrare.
   (2) Incadrarea unui drum din categoria functionala a drumurilor de interes judetean in categoria functionala a drumurilor de interes local sau invers se face prin hotarare a consiliului judetean, la propunerea autoritatii care urmeaza sa il preia in administrare.
    ___________
    Art. 12. a fost modificat prin punctul 5. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   Art. 13. - Anual, ca urmare a modificarilor intervenite potrivit art. 8 si 12, se vor actualiza anexele la Hotararea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 338 si 338 bis in 20 iulie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ___________
    Art. 13. a fost modificat prin punctul 6. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   
CAPITOLUL II

Administrarea drumurilor

 

   
Secţiunea I

Suprafetele de teren aferente drumurilor publice

 

   Art. 14. - Zona drumului public cuprinde: ampriza, zonele de siguranta si zonele de protectie.
   Art. 15. - Ampriza drumului este suprafata de teren ocupata de elementele constructive ale drumului: parte carosabila, trotuare, piste pentru ciclisti, acostamente, santuri, rigole, taluzuri, santuri de garda, ziduri de sprijin si alte lucrari de arta.
   Art. 16. - (1) Zonele de siguranta sunt suprafete de teren situate de o parte si de cealalta a amprizei drumului, destinate exclusiv semnalizarii rutiere, plantatiei rutiere sau altor scopuri legate de intretinerea si exploatarea drumului, sigurantei circulatiei ori protectiei proprietatilor situate in vecinatatea drumului. Din zonele de siguranta fac parte si suprafetele de teren destinate asigurarii vizibilitatii in curbe si intersectii, precum si suprafetele ocupate de lucrari de consolidare a terenului drumului si altele asemenea. Limitele zonelor de siguranta a drumurilor, podurilor si viaductelor, in cale curenta si aliniament, sunt prevazute in anexa nr. 1.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 7. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   (2) Realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de siguranta este interzisa.
   Art. 17. - (1) Zonele de protectie sunt suprafetele de teren situate de o parte si de alta a zonelor de siguranta, necesare protectiei si dezvoltarii viitoare a drumului. Limitele zonelor de protectie sunt prevazute in anexa nr. 1.
   (2) Zonele de protectie raman in gospodarirea persoanelor juridice sau fizice care le au in administrare sau in proprietate, cu obligatia ca acestea, prin activitatea lor, sa nu aduca prejudicii drumului sau derularii in siguranta a traficului prin:
   a) neasigurarea scurgerii apelor in mod corespunzator;
   b) executarea de constructii, imprejmuiri sau plantatii care sa provoace inzapezirea drumului sau sa impiedice vizibilitatea pe drum;
   c) executarea unor lucrari care pericliteaza stabilitatea drumului, siguranta circulatiei sau modifica regimul apelor subterane sau de suprafata.
    ___________
    Litera c) a fost modificata prin punctul 8. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   d) practicarea comertului ambulant in zona drumului, in alte locuri decat cele destinate acestui scop.
    ___________
    Litera d) a fost introdusa prin punctul 2. din Ordonanta nr. 79/2001 incepand cu 01.09.2001.

 

   Art. 18. - Detinatorii terenurilor din vecinatatea drumurilor publice sunt obligati sa permita instalarea pe aceste terenuri a panourilor de aparare a drumului contra inzapezirii, fara a percepe vreo chirie, cu conditia ca aceasta operatiune sa nu impiedice executarea lucrarilor agricole si sa nu produca degradari culturilor de pe aceste terenuri.
   Art. 19. - (1) Zona strazilor include partea carosabila, acostamentele, santurile, rigolele, trotuarele, spatiile verzi care separa sensurile de circulatie, pistele pentru ciclisti, suprafetele adiacente pentru parcaje, stationari sau opriri, precum si suprafetele de teren necesare amplasarii anexelor acestora. Pe sectoarele de strazi fara canalizare se va asigura scurgerea apelor prin santuri sau rigole amenajate.
   (2) Consiliile locale vor asigura, in intravilan, conditiile de deplasare a pietonilor si ciclistilor, prin amenajari de trotuare si piste.
   (3) Zonele de siguranta si de protectie in intravilan se stabilesc prin studii de circulatie si prin documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului, cu avizul administratorului drumului.
   (4) Pentru dezvoltarea capacitatii de circulatie a drumurilor publice in traversarea localitatilor rurale, distanta dintre axul drumului si gardurile sau constructiile situate de o parte si de alta a drumurilor va fi de minimum 26 m pentru drumurile nationale, de minimum 24 m pentru drumurile judetene si de minimum 20 m pentru drumurile comunale.
   (5) Asigurarea distantelor minime, stabilite conform prevederilor alin. (4), constituie prescriptie tehnica imperativa pentru organele administratiei publice locale cu competente in activitatea de urbanism, amenajarea teritoriului si autorizarea lucrarilor de constructii, cu consultarea administratorului drumului.
   (6) Extinderea intravilanului localitatii in lungul drumului national, respectiv pe sectorul de drum aflat intre indicatoarele rutiere de intrare/iesire in/din localitate, se poate face numai cu conditia realizarii de drumuri colectoare paralele cu drumul national, care sa preia traficul generat de obiectivele locale si care sa debuseze in drumul national numai in doua-trei intersectii amenajate conform normativelor tehnice in vigoare. Drumurile colectoare vor fi prevazute cu facilitati si pentru traficul pietonal, biciclisti, inclusiv pentru persoanele cu handicap locomotor.
    ___________
    Art. 19. a fost modificat prin punctul 9. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   
Secţiunea a II-a

Administrarea drumurilor

 

   Art. 20. - Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei este organul administratiei publice centrale care exercita prerogativele dreptului de proprietate publica a statului in domeniul drumurilor nationale.
    ___________
    Art. 20. a fost modificat prin punctul 22. din Ordonanta nr. 79/2001 incepand cu 09.07.2002.

 

   Art. 21. - (1) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii este administratorul drumurilor de interes national, direct sau prin Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A isi realizeaza atributiile prevazute de prezenta ordonanta in conditiile contractului de concesiune incheiat in acest scop intre aceasta si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii. Pentru drumurile de interes national nou-construite administrarea se poate realiza de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si prin alte persoane juridice, pe baza contractului de concesiune incheiat in conditiile legii.
   (2) Sectoarele de drumuri nationale, incluzand si lucrarile de arta, amenajarile si accesoriile aferente, situate in intravilanul municipiilor/resedintelor de judet sunt in administrarea consiliilor locale respective.
   (3) In cazul modificarii, potrivit legii, a limitelor intravilanului municipiilor/resedintelor de judet, limitele sectoarelor de drumuri nationale aflate in administrarea consiliilor locale potrivit prevederilor alin. (2) se modifica in mod corespunzator, cu acordul prealabil al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.
   (4) Pentru actualizarea inventarului bunurilor proprietate publica a statului aflate in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, consiliile locale vor comunica acestuia hotararile cu privire la modificarea limitelor sectoarelor de drum national prevazute la alin. (3).
   (5) In cazul construirii variantelor de ocolire a municipiilor/resedintelor de judet, se va pastra continuitatea drumului national, indiferent de limitele intravilanului municipiilor.
    ___________
    Art. 21. a fost modificat prin punctul 10. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   Art. 22. - Administrarea drumurilor judetene se asigura de catre consiliile judetene, iar a drumurilor de interes local, de catre consiliile locale pe raza administrativ-teritoriala a acestora. Fac exceptie sectoarele de drumuri judetene, situate in intravilanul localitatilor urbane, inclusiv lucrarile de arta, amenajarile si accesoriile aferente, care vor fi in administrarea consiliilor locale respective.
   Art. 221. - (1) Pentru realizarea proiectelor prioritare de interes national si european, cu acordul autoritatilor administratiei publice locale, se preiau de catre administratorul drumurilor nationale sectoare de drum de interes national, judetean sau local situate in intravilanul/extravilanul unor localitati, in vederea realizarii lucrarilor respective.
    ___________
    Alineatul (1) a fost introdus prin alineatul din Ordonanta nr. 38/2006 incepand cu 19.01.2007.

 

   (11) Pentru indeplinirea obiectivelor programelor nationale de realizare a proiectelor prioritare de interes judetean si de interes local, cu acordul autoritatilor administratiei publice locale, se preiau de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, dupa caz, sectoare de drum de interes judetean sau local situate in intravilanul/extravilanul unor localitati, in vederea realizarii lucrarilor respective.
    ___________
    Alineatul (11) a fost introdus prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 8/2011 incepand cu 11.02.2011.

 

   (2) Dupa finalizarea lucrarilor, sectoarele de drum se retransmit autoritatilor administratiei publice locale de care au apartinut.
    ___________
    Art. 221. a fost introdus prin alineatul din Ordonanta nr. 38/2006 incepand cu 19.01.2007.

 

   Art. 23. - Administrarea drumurilor de utilitate privata se face de catre detinatorii acestora.

 

   
Secţiunea a III-a

Proiectarea si executia lucrarilor de drumuri

 

   Art. 24. - La proiectarea, executia si interventiile asupra drumurilor se va tine seama de categoriile functionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranta circulatiei, de normele tehnice, de factorii economici, sociali si de aparare, de utilizarea rationala a terenurilor, de conservarea si protectia mediului si de planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, precum si de normele tehnice in vigoare pentru adaptarea acestora la cerintele pietonilor, ciclistilor, persoanelor cu handicap si de varsta a treia.
    ___________
    Art. 24. a fost modificat prin punctul 24. din Ordonanta nr. 79/2001 incepand cu 09.07.2002.

 

   Art. 25. - Documentatiile privind proiectarea constructiei, reabilitarea si modernizarea drumurilor se intocmesc cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, cu avizele prevazute in normele metodologice.
   Art. 26. - Amplasarea unor obiective economice sau de alta natura, care implica modificari ale traseului, ale elementelor geometrice sau ale structurii de rezistenta a unui drum, se face cu acordul administratorului drumului respectiv, cheltuielile aferente fiind in sarcina celui care a solicitat modificarile, cu respectarea legislatiei in vigoare privind autorizarea executarii constructiilor.
    ___________
    Art. 26. a fost modificat prin punctul 25. din Ordonanta nr. 79/2001 incepand cu 09.07.2002.

 

   Art. 27. - (1) Intersectiile dintre drumuri se realizeaza denivelat sau la acelasi nivel, in functie de categoriile drumurilor si de traficul rutier, cu respectarea legislatiei in vigoare. Cheltuielile privind aceste lucrari sunt in sarcina celor care au in administrare sau in proprietate drumul pe care se desfasoara traficul ce impune amenajarea sau modificarea intersectiei. In vederea asigurarii sigurantei circulatiei se interzice amplasarea constructiilor si panourilor publicitare in intersectiile la nivel ale cailor de comunicatie.
   (2) Intretinerea bretelelor de la intersectiile denivelate ale drumurilor publice este in sarcina administratorului drumului de categorie superioara. Daca unul dintre drumuri este de utilitate privata, cheltuielile de intretinere a acestuia sunt in sarcina detinatorului acestuia.
   (3) Se interzice amplasarea constructiilor si panourilor publicitare in curbe si in intersectii pe suprafetele de teren destinate asigurarii vizibilitatii in curbe si in intersectii.
   (4) Pentru asigurarea vizibilitatii in curbe si evitarea producerii evenimentelor rutiere grave se interzice amenajarea parcarilor in interiorul si exteriorul curbelor periculoase.
   (5) Se interzice amplasarea panourilor publicitare la o distanta:
   a) in localitate, mai mica de 150 m, calculata de la intrarea, respectiv iesirea din intersectie;
   b) in afara localitatii, mai mica de 250 m, calculata de la intrarea, respectiv iesirea din intersectie.
   (6) Se interzice obturarea vizibilitatii indicatoarelor rutiere prin amplasarea constructiilor, instalatiilor, panourilor publicitare, plantatiilor rutiere si a oricaror alte obstacole.
    ___________
    Art. 27. a fost modificat prin punctul 11. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   Art. 28. - Amenajarea intersectiilor la acelasi nivel intre doua sau mai multe drumuri se face cu asigurarea prioritatii pentru circulatia care se desfasoara pe drumul de categorie superioara.
   Art. 29. - Realizarea unei noi intersectii la acelasi nivel cu calea ferata sau modificarea unei asemenea intersectii cu calea ferata este in sarcina solicitantului lucrarii.
   Art. 30. - La amenajarea, modificarea sau sistematizarea intersectiilor dintre drumurile publice, precum si la trecerile la nivel peste sau pe sub calea ferata se va obtine acordul administratorului drumului, al politiei rutiere, precum si, dupa caz, acordul administratorului de infrastructura feroviara.
    ___________
    Art. 30. a fost modificat prin punctul 12. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   Art. 31. - (1) Indicatoarele de semnalizare a trecerilor la acelasi nivel cu calea ferata se realizeaza de catre administratorul drumului, cu avizul administratorului caii ferate si al politiei rutiere.
   (2) Instalatiile de semnalizare si presemnalizare a trecerii la acelasi nivel cu calea ferata se realizeaza de catre administratorul caii ferate, in functie de categoria drumului, traficul rutier, frecventa si viteza de circulatie a trenurilor.
    ___________
    Art. 31. a fost modificat prin punctul 13. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   Art. 32. - (1) Intretinerea pasajelor denivelate este in sarcina administratorului caii de comunicatie situate pe pasaj.
   (2) Intretinerea trecerilor la acelasi nivel, paza si securitatea in limitele zonei de siguranta a caii ferate revin detinatorului acestei cai.
   (3) Modificarea cotelor si declivitatilor pe oricare dintre caile de comunicatie care se intersecteaza atrage dupa sine obligatia detinatorului de a suporta costul lucrarilor necesare si pe cealalta cale de comunicatie.
   (4) Pentru poduri, baraje, diguri si altele asemenea, care cuprind parti ale mai multor detinatori, sarcinile ce revin fiecaruia dintre acestia se stabilesc, de comun acord, prin protocol.
   Art. 33. - Autoritatile administratiei publice locale impreuna cu Politia rutiera au obligatia de a reglementa circulatia, parcarea, stationarea si oprirea pe strazi a vehiculelor. Parcarea in localitati se asigura de catre administratia publica locala in locuri special amenajate, in afara benzilor de circulatie si a trotuarelor, amplasate de comun acord cu Politia rutiera.
    ___________
    Art. 33. a fost modificat prin punctul 31. din Ordonanta nr. 79/2001 incepand cu 09.07.2002.

 

   Art. 34. - In zonele protejate ale localitatilor se va urmari descurajarea sau interzicerea circulatiei de tranzit, in conditiile legii, prin asigurarea unor trasee de deviere corespunzatoare, cu acordul administratorului drumului si al Politiei rutiere.
   Art. 35. - (1) In functie de programele de transport aprobate de autoritatile competente, drumurile publice vor fi prevazute, prin grija autoritatilor administratiei publice locale, cu statii amenajate in afara platformei drumului, pentru oprirea vehiculelor care efectueaza transport de persoane prin servicii regulate.
   (2) Amplasarea statiilor pentru oprirea vehiculelor care efectueaza transport de persoane prin servicii regulate se stabileste de catre autoritatile administratiei publice locale cu avizul administratorului drumului si al politiei rutiere.
   (3) Semnalizarea statiilor pentru oprirea vehiculelor care efectueaza transport de persoane prin servicii regulate si amenajarea acestora se asigura de catre consiliile locale in intravilan si de catre consiliile judetene in extravilan, indiferent de categoria drumului, cu avizul administratorului drumului si al politiei rutiere.
   (4) Locurile de parcare si spatiile pentru servicii vor fi dotate cu utilitati, inclusiv telefonie pentru apel de urgenta, de administratorul spatiului respectiv, conform categoriei functionale a drumului public si normativelor in vigoare.
   (5) In cazul locurilor de parcare si al spatiilor pentru servicii aferente drumurilor de interes national, dotarea se va realiza in baza unui calendar de lucrari aprobat prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.
    ___________
    Art. 35. a fost modificat prin punctul 14. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   Art. 36. - Pe drumurile publice se vor aplica masuri de protectie a mediului, pe baza studiilor de impact al traficului asupra acestuia.
    ___________
    Art. 36. a fost modificat prin punctul 33. din Ordonanta nr. 79/2001 incepand cu 09.07.2002.

 

   Art. 37. - (1) Pentru descongestionarea traficului in localitati, protectia mediului si sporirea sigurantei circulatiei pe reteaua de drumuri expres si drumuri nationale europene se realizeaza variante ocolitoare, situate in afara intravilanului localitatilor, pe baza studiilor de trafic. Accesul spre aceste variante ocolitoare se realizeaza numai prin intermediul unor drumuri care debuseaza in intersectii amenajate corespunzator volumelor de trafic.
   (2) Se interzice deschiderea de accesuri directe in variantele ocolitoare. Accesul la acestea se va face prin drumuri colectoare racordate la reteaua de drumuri publice prin intersectii amenajate corespunzator volumelor de trafic.
   (3) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia ca in documentatiile de urbanism sa prevada, cu acordul administratorului drumului, intersectiile pentru accesul la variantele ocolitoare.
   (4) Accesul la zonele functionale din afara localitatilor care sunt in vecinatatea drumurilor de interes national se realizeaza numai prin drumuri colectoare, in conditiile stabilite de administratorul drumului.
    ___________
    Art. 37. a fost modificat prin punctul 15. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   Art. 38. - (1) Pe sectoarele de drumuri publice care traverseaza localitati rurale, autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa intretina santurile, rigolele, podetele, plantatiile, trotuarele, caile pietonale sau altele asemenea.
   (2) Pe sectoarele de drum din afara localitatilor, obligatiile prevazute la alin. (1) revin, dupa caz, administratorului drumului.
   (3) Intretinerea drumurilor colectoare care asigura accesul de la proprietati catre drumurile nationale revine autoritatilor administratiei publice locale.
   (4) Pe sectoarele de drumuri publice care traverseaza localitati, unde pe partea carosabila a drumului public circula animale in grup, in turma sau animale izolate, conducatorii acestora sunt obligati sa asigure de indata curatarea partii carosabile care a fost afectata de acestea. Constatarea si sanctionarea neindeplinirii acestor obligatii revin autoritatilor administratiei publice locale.
    ___________
    Art. 38. a fost modificat prin punctul 16. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   Art. 39. - In vederea asigurarii materialelor necesare construirii, modernizarii, repararii si intretinerii drumurilor publice, administratorii pot deschide si exploata cariere, balastiere si altele asemenea si pot organiza activitati si servicii specializate, in conditiile legii.
   (2) Se interzic extragerea produselor de balastiera si amenajarea de statii de sortare din albia raurilor la distanta mai mica de 1 km in amonte, respectiv 2 km in aval de poduri.
    ___________
    Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 17. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   (3) Se interzice efectuarea de lucrari de constructie si/sau amenajare la distanta mai mica de 1 km in amonte, respectiv 2 km in aval de poduri fara acordul administratorului drumului pe care este amplasat podul.
    ___________
    Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 17. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   (4) Este interzisa executarea de lucrari in albie la distanta mai mica de 1 km in amonte, respectiv 2 km in aval de poduri, care conduc la coborarea talvegului in zona podurilor, fara acordul administratorului drumului pe care este amplasat podul.
    ___________
    Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 17. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.
    ___________
    Art. 39. a fost modificat prin punctul 42. din Ordonanta nr. 79/2001 incepand cu 09.07.2002.

 

   
Secţiunea a IV-a

Conditii de exploatare a drumurilor

 

   Art. 40. - (1) Drumurile trebuie sa fie semnalizate si mentinute in stare tehnica corespunzatoare desfasurarii traficului in conditii de siguranta de catre administratorul drumului. In perioadele in care pe sectoarele de drum se desfasoara lucrari de intretinere, reparatii, modernizare, reabilitare sau consolidare, aceasta responsabilitate revine executantului lucrarii.
   (2) Masele totale maxime admise, masele maxime admise pe axe, dimensiunile maxime admise si caracteristicile conexe pentru vehiculele rutiere admise in circulatie pe fiecare categorie de drum public sunt prevazute in anexele nr. 2 si 3.
   (3) Masele si dimensiunile maxime admise se aplica si pe sectoarele de drumuri pe care se executa lucrari de intretinere, reparatii, modernizare, reabilitare sau consolidare.
   (4) Lista drumurilor publice cu masele maxime pe axe admise in circulatie pentru vehiculele rutiere de transport marfa si lista drumurilor publice care fac parte din reteaua secundara nereabilitata, prevazuta in anexa VII la Tratatul de aderare a Romaniei si Bulgariei la Uniunea Europeana, ratificat prin Legea nr. 157/2005, pentru care valorile maselor si/sau dimensiunilor maxime admise sunt cele pentru categoria de drum reabilitat, prevazute in anexele nr. 2 si 3, se stabilesc prin ordin al ministrului transportului si infrastructurii pentru drumurile de interes national, respectiv prin ordin al ministrului administratiei si internelor pentru drumurile de interes judetean si de interes local si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ___________
    Art. 40. a fost modificat prin punctul 18. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   Art. 41. - (1) Este interzisa efectuarea transportului cu vehicule rutiere, inmatriculate sau inregistrate in Romania sau in alte state, pe drumurile publice cu depasirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe si/sau dimensiunilor maxime admise prevazute in anexele nr. 2 si 3.
   (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), efectuarea transportului cu vehicule rutiere, inmatriculate sau inregistrate in Romania sau in alte state, pe drumurile publice cu depasirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe si/sau dimensiunilor maxime admise prevazute in anexele nr. 2 si 3, se poate efectua numai in baza autorizatiei speciale de transport, denumita in continuare AST, eliberata, fara discriminare, de administratorul drumului pe care se efectueaza transportul, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei si internelor.
   (3) AST este documentul prin care sunt stabilite de catre administratorul drumului traseul ce urmeaza a fi parcurs si tarifele datorate, document care permite efectuarea transportului cu vehicule cu depasiri ale maselor si/sau dimensiunilor maxime admise si este valabil pentru numerele de inmatriculare sau inregistrare a vehiculelor cu aceleasi caracteristici tehnice inscrise in acesta, traseul, sensul, perioada si caracteristicile autorizate inscrise, in conditiile stabilite de administratorul drumului.
   (4) AST se elibereaza numai pentru efectuarea transportului cu vehicule:
   a) a caror incarcatura este indivizibila. Prin incarcatura indivizibila se intelege incarcatura care, in scopul transportului rutier, nu poate fi divizata in doua sau mai multe incarcaturi fara cheltuieli nejustificate sau fara riscul deteriorarii si care, datorita dimensiunilor si masei sale, nu poate fi transportata de un autovehicul, o remorca, un tren rutier sau un vehicul articulat astfel incat acesta sa respecte masele si/sau dimensiunile maxime admise;
   b) fara incarcatura, care depasesc constructiv masele si/sau dimensiunile maxime admise.
   (5) Pentru vehiculele prevazute la alin. (4) lit. a) si b), masele maxime pe axe ce pot fi autorizate pot depasi in circulatie masele maxime admise pe axe cu maximum:
   a) 3,5 tone, pentru axa simpla;
   b) 6,0 tone, pentru axa dubla (tandem);
   c) 7,0 tone, pentru axa tripla (tridem).
   (6) In conditii stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei si internelor, se poate elibera AST pentru transporturile efectuate cu vehicule care depasesc masele pe axe prevazute la alin. (5), daca se transporta marfuri indivizibile pentru care nu exista posibilitatea tehnica de efectuare a transportului cu un alt vehicul care sa respecte masele maxime pe axe ce pot fi autorizate.
   (7) Pentru transporturile prevazute la alin. (6), AST se elibereaza numai in baza unui proiect de transport, intocmit de o persoana fizica sau juridica autorizata in conditii stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei si internelor. Administratorul drumului pe care urmeaza sa se efectueze transportul poate impune intocmirea proiectului de transport si pentru depasirea masei totale maxime admise si/sau a dimensiunilor maxime admise, in functie de restrictiile de circulatie existente si de elementele geometrice ale drumului.
   (8) Efectuarea transporturilor cu nerespectarea conditiilor inscrise in AST privind numerele de inmatriculare sau inregistrare a vehiculelor cu aceleasi caracteristici tehnice, traseul, sensul sau perioadele de efectuare a transportului se considera transport fara AST si se sanctioneaza potrivit art. 61 alin. (1) lit. c).
   (9) Efectuarea transporturilor cu depasiri ale maselor si/sau dimensiunilor maxime admise este interzisa in zilele de sambata, duminica si in zilele de sarbatoare legala, intre orele 6,00 si 22,00. Prin exceptie, administratorul drumului poate autoriza asemenea transporturi, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei si internelor.
   (10) Responsabilitatea circulatiei vehiculelor rutiere cu depasiri ale maselor si/sau dimensiunilor maxime admise fara AST sau cu nerespectarea oricareia dintre conditiile inscrise in AST revine:
   a) operatorului de transport rutier, astfel cum acesta este inscris in documentele de transport;
   b) persoanei fizice sau juridice care foloseste vehiculul in baza unui alt drept decat dreptul de proprietate, in situatia in care operatorul de transport rutier nu poate fi identificat din documentele de transport;
   c) proprietarului vehiculului rutier, in cazul in care persoanele prevazute la lit. a) si b) nu pot fi identificate;
   d) conducatorului auto, in cazul in care persoanele prevazute la lit. a), b) si c) nu pot fi identificate;
   e) expeditorului, conform responsabilitatilor care ii revin in baza prevederilor legale in vigoare.
   (11) In cazul in care, pentru efectuarea transporturilor cu depasiri ale maselor si/sau dimensiunilor maxime admise, sunt necesare lucrari de amenajare sau consolidare a infrastructurii rutiere, de modificare a instalatiilor aeriene sau subterane de orice fel, precum si orice alte lucrari, responsabilitatea efectuarii acestora si suportarea cheltuielilor aferente revin titularului AST.
   (12) Lucrarile prevazute la alin. (11) trebuie sa fie cuprinse in proiectul de transport prevazut la alin. (7).
   (13) Pentru transporturile prevazute la alin. (2) se aplica tarife suplimentare de utilizare a drumurilor pentru efectuarea transportului cu vehicule cu depasirea maselor si/sau dimensiunilor maxime admise, stabilite in functie de masa totala, de masele pe axe, de dimensiunile vehiculelor si de distanta parcursa, tarife care se constituie ca venituri proprii ale administratorului drumului care a emis AST, pentru finantarea lucrarilor de administrare, exploatare, intretinere, consolidare, reparatii si modernizare a drumurilor aflate in administrarea sa.
   (14) Tarifele prevazute la alin. (13) si exceptiile de la plata acestora se stabilesc de administratorii drumurilor publice si se aproba:
   a) prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, pentru drumurile de interes national;
   b) prin hotarare a consiliilor judetene, cu avizul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, pentru drumurile de interes judetean;
   c) prin hotarare a consiliilor locale, cu avizul consiliilor judetene, pentru drumurile de interes local;
   d) prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in cazul drumurilor de interes local din municipiul Bucuresti.
   (15) Vehiculul care circula cu depasirea maselor si/sau dimensiunilor maxime admise trebuie sa fie precedat de un autovehicul de insotire, pentru:
   a) latime mai mare de 3,2 m si mai mica sau egala cu 4,5 m;
   b) lungime mai mare de 25,0 m si mai mica sau egala cu 30,0 m;
   c) inaltime mai mare de 4,5 m;
   d) masa totala mai mare de 80,0 tone.
   (16) Pe autostrazi, autovehiculul care asigura insotirea vehiculului care circula cu latime mai mare de 3,2 m si mai mica sau egala cu 4,5 m va circula in spatele acestuia.
   (17) Vehiculul care circula cu depasirea dimensiunilor maxime admise trebuie sa fie insotit de doua autovehicule de insotire autorizate care sa circule unul in fata si celalalt in spatele acestuia, pentru:
   a) latime mai mare de 4,5 m;
   b) lungime mai mare de 30,0 m.
   (18) Vehiculul care circula cu depasirea maselor si/sau dimensiunilor maxime admise trebuie sa fie insotit suplimentar de un echipaj al politiei rutiere, pentru:
   a) latime mai mare de 5,0 m;
   b) lungime mai mare de 40,0 m;
   c) inaltime mai mare de 5,0 m;
   d) masa totala mai mare de 80,0 tone.
   (19) Vehiculele care circula cu depasirea dimensiunilor maxime admise trebuie sa fie echipate cu dispozitive suplimentare de semnalizare stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei si internelor.
   (20) Autovehiculele de insotire trebuie sa respecte conditiile privind dotarea stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei si internelor.
   (21) Conditiile de insotire a vehiculelor care circula cu depasirea maselor si/sau dimensiunilor de catre operatorii economici specializati si de catre personalul de insotire specializat, precum si modalitatea de verificare a acestora se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei si internelor.
   (22) Conditiile privind efectuarea insotirii vehiculelor care circula cu depasirea maselor si/sau dimensiunilor maxime admise se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei si internelor.
    ___________
    Pus in aplicare prin Norma din 04/05/2010 incepand cu 20.05.2010.
    Art. 41. a fost modificat prin punctul 19. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   Art. 411. - (1) Pentru vehiculele inmatriculate in alte state, administratorul drumurilor de interes national aplica tarife suplimentare de acces la reteaua de drumuri de interes national, in conformitate cu prevederile acordurilor bilaterale si cu reglementarile interne in vigoare, care se constituie ca venituri proprii ale acestuia pentru finantarea lucrarilor de administrare, exploatare, intretinere, reparatii si modernizare a drumurilor de interes national. Tarifele suplimentare de acces la reteaua de drumuri de interes national se aproba prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.
   (2) Pentru vehiculele aflate in trafic international, la solicitarea scrisa a personalului administratorului drumurilor de interes national, politia de frontiera nu va permite intrarea ori iesirea din Romania in cazul in care acestea nu respecta prevederile prezentei ordonante.
   (3) Prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei si internelor se va stabili procedura ulterioara luarii masurilor nepermiterii intrarii/iesirii in/din Romania, precum si referitoare la preluarea si imobilizarea mijloacelor de transport in alta locatie.
    ___________
    Art. 411. a fost introdus prin punctul 20. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   Art. 412. - Pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale drumurilor, care sa permita circulatia vehiculelor in conditii de siguranta, proiectarea drumurilor noi, modernizarea, consolidarea sau reabilitarea drumurilor existente se realizeaza in functie de vitezele de proiectare prevazute in anexa nr. 4.
    ___________
    Art. 412. a fost introdus prin punctul 20. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   Art. 42. Abrogat prin punctul 8. din Ordonanta nr. 79/2001 incepand cu 01.09.2001.
   Art. 43. - Pe drumurile publice sunt interzise:
   a) competitiile sportive, fara avizul prealabil al administratorului drumului si al Politiei rutiere. Organizatorii poarta raspunderea si iau toate masurile pentru siguranta traficului rutier si redarea ulterioara a drumului pentru circulatia publica, in conditiile existente anterior organizarii competitiei;
   b) intrarea pe drum a vehiculelor cu noroi pe roti sau pe senile, precum si pierderea, prin scurgere din vehicule, in timpul transportului, de materiale de constructie sau de alte materii;
   c) curatarea sau spalarea vehiculelor de pamant, de materiale sau de alte substante; aceasta se va realiza inainte de a patrunde in drum si numai pe suprafete special amenajate prin grija administratorului drumului;
   d) scurgerea lubrifiantilor, a unor produse inflamabile, toxice sau de alta natura;
   e) ocuparea, sub orice forma, a partii carosabile, a zonei de siguranta a podurilor, a statiilor mijloacelor de transport in comun, a spatiilor de control sau serviciu ale administratorului drumului, a santurilor, trotuarelor, pistelor si a zonelor de siguranta ale drumului, precum si afectarea starii de curatenie a acestora;
    ___________
    Litera e) a fost modificata prin punctul 21. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   f) circulatia autovehiculelor pe acostamente, santuri, trotuare, pe spatii de siguranta ale drumurilor si podurilor, precum si pe banda de urgenta sau mediana a autostrazilor;
    ___________
    Litera f) a fost modificata prin punctul 21. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   g) circulatia pe drumurile publice, modernizate, a vehiculelor cu pneuri cu cuie, cu senile, fara bandaje de protectie, precum si transportul prin tarare a unor obiecte sau materiale; prin exceptie este admisa circulatia vehiculelor apartinand Ministerului Apararii Nationale sau Ministerului de Interne, in cazul in care nu exista posibilitatea evitarii drumurilor publice modernizate, cu acordul si in conditiile stabilite de administratorul acestora.
   h) degradarea totala sau partiala a platformei drumului, a elementelor care fac parte integranta din drum;
    ___________
    Litera h) a fost introdusa prin punctul 22. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   i) degradarea si/sau distrugerea elementelor de siguranta a circulatiei;
    ___________
    Litera i) a fost introdusa prin punctul 22. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   j) comertul ambulant.
    ___________
    Litera j) a fost introdusa prin punctul 22. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   Art. 44. - (1) Administratorii drumurilor pot institui restrictii temporare, partiale sau totale de circulatie, pentru executarea unor lucrari, conform normelor stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei si internelor, cu informarea prealabila, inclusiv asupra variantelor de rute alternative, a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, a politiei rutiere si a utilizatorilor.
   (2) Pentru protectia unor sectoare de drumuri, in conditii justificate, administratorul acestora poate institui restrictii de circulatie, semnalizate corespunzator, privind categoriile de transport, viteza, perioadele si intervalele orare, masele si/sau dimensiunile maxime admise ale vehiculelor ce pot utiliza sectorul respectiv, dupa informarea prealabila, inclusiv asupra variantelor de rute alternative, a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, a politiei rutiere si a utilizatorilor.
   (3) Obligatia administratorilor drumurilor de informare prealabila prevazuta la alin. (1) si (2) nu se aplica in cazurile de forta majora.
   (4) Se interzice blocarea sau amplasarea de obstacole de orice fel pe ampriza drumurilor publice, cu exceptia cazurilor autorizate de administratorul drumului si de politia rutiera si care vor fi semnalizate corespunzator.
   (5) Informarea prealabila prevazuta la alin. (1) si (2) se realizeaza de administratorii drumurilor publice, prin afisare pe site-ul propriu a datelor actualizate.
    ___________
    Art. 44. a fost modificat prin punctul 23. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   Art. 45. - (1) In cazul in care drumurile deschise circulatiei publice sunt afectate de producerea unor situatii de urgenta sau in caz de forta majora, administratorii acestora iau masuri pentru restabilirea circulatiei, prin variante ocolitoare si/sau alte amenajari cu caracter provizoriu, dupa caz, informand totodata utilizatorii cu privire la acestea.
   (2) In situatia in care aplicarea masurilor prevazute la alin. (1) necesita ocuparea temporara a unor terenuri situate in zona drumului sau in afara acesteia, administratorul drumului respectiv incheie procese-verbale cu autoritatile administratiei publice locale si cu detinatorii terenurilor, urmand ca eventualele despagubiri cuvenite celor afectati sa se stabileasca conform dispozitiilor legale in vigoare.
   (3) In urma unor accidente rutiere, calamitati naturale sau in alte cazuri de forta majora, degajarea partii carosabile poate fi asigurata si de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta.
   (4) In cazul accidentelor rutiere care au avut drept consecinte si degradarea si/sau distrugerea elementelor care fac parte integranta din drum, politia rutiera informeaza de indata administratorul drumului cu privire la acestea si consemneaza daunele in procesul-verbal de constatare, in conditiile legii.
   (5) Pentru situatiile prevazute la alin. (4), administratorul drumului intocmeste un deviz cu contravaloarea daunelor produse si depune, in termen de 5 zile de la data producerii accidentului rutier, in conditiile Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, o cerere de despagubire la asiguratorul cu care proprietarul sau utilizatorul vehiculului, raspunzator de producerea accidentului rutier, a incheiat contractul de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta nr. 5/2011 incepand cu 15.02.2011.

 

   (6) In situatia in care limitele de despagubire stabilite prin contractul de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule nu acopera in totalitate prejudiciul produs, administratorul drumului notifica conducatorului auto vinovat de producerea accidentului si, dupa caz, operatorului de transport sau intreprinderii obligatia de a achita, in termen de 15 zile de la data primirii notificarii, partea din prejudiciu pentru care asiguratorul nu a acordat despagubiri.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta nr. 5/2011 incepand cu 15.02.2011.

 

   (7) In situatia in care proprietarul sau utilizatorul vehiculului, raspunzator de producerea accidentului rutier, nu avea incheiat un contract de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, valabil la data accidentului, precum si in situatia in care accidentul s-a produs ca urmare a nerespectarii obligatiei de a dota autovehiculele cu anvelope de iarna, lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate, administratorul drumului intocmeste devizul cu contravaloarea daunelor si notifica conducatorului auto vinovat de producerea accidentului si, dupa caz, operatorului de transport sau intreprinderii, in termen de 7 zile de la data savarsirii contraventiei, obligatia de a achita, in termen de 15 zile de la data primirii notificarii, costurile aferente repararii sau inlocuirii elementelor de drum degradate/distruse.
    ___________
    Alineatul (7) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanta nr. 5/2011 incepand cu 15.02.2011.

 

   (8) Conducatorul auto si, dupa caz, operatorul de transport sau intreprinderea pot contesta notificarea prevazuta la alin. (6) si (7), conform Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ___________
    Alineatul (8) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanta nr. 5/2011 incepand cu 15.02.2011.
    ___________
    Art. 45. a fost modificat prin punctul 24. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   
Secţiunea a V-a

Aprobarea amplasarii de constructii si instalatii in zona drumului public

 

   Art. 46. - (1) Realizarea sau amplasarea in zona drumului public a panourilor publicitare, a oricaror constructii, accesuri, amenajari sau instalatii, in orice scop, fara a periclita siguranta circulatiei, este permisa pe baza autorizatiei de construire si doar in conditiile existentei acordului prealabil si a autorizatiei de amplasare si/sau de acces in zona drumului public emise de administratorul drumului respectiv. Prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii sau, dupa caz, prin hotarare a consiliului local sau judetean, se reglementeaza situatiile in care se emite autorizatie de amplasare si/sau de acces in zona drumului public fara acord prealabil.
   (2) In lipsa autorizatiei de amplasare si/sau de acces in zona drumului public pentru lucrarile prevazute la alin. (1) administratorul drumului notifica titularului autorizatiei de construire sa desfiinteze lucrarile in termen de 5 zile de la data notificarii. In cazul nerespectarii acestui termen, administratorul drumului desfiinteaza lucrarile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala titularului autorizatiei de construire, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
   (3) Prevederile alin. (2) privind desfiintarea lucrarilor se aplica in mod corespunzator si in cazul nerespectarii conditiilor prevazute in acordul prealabil si/sau in autorizatia de amplasare si/sau de acces in zona drumului public
   (4) Acordul si autorizatia de amplasare si/sau de acces la drum se emit pentru o anumita functie si/sau destinatie a obiectivului. Schimbarea functiei si/sau a destinatiei obiectivului de catre titularul autorizatiei de amplasare si/sau de acces se realizeaza numai cu aprobarea administratorului drumului.
   (5) La eliberarea autorizatiei de amplasare si/sau de acces in zona drumului public, titularul autorizatiei de amplasare si/sau de acces incheie contractul cu administratorul drumului pentru utilizarea si accesul in zona drumului public. Autorizatia de amplasare si/sau de acces in zona drumului public nu se elibereaza pana la incheierea contractului cu administratorul drumului.
    ___________
    Art. 46. a fost modificat prin punctul 25. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   Art. 47. - (1) Abrogat prin punctul 93. din Ordonanta nr. 79/2001 incepand cu 09.07.2002.
   (11) Pentru evitarea congestionarii traficului in afara localitatilor se interzice amplasarea oricaror constructii care genereaza un trafic suplimentar la o distanta mai mica de 50,00 m de marginea imbracamintei asfaltice in cazul autostrazilor, al drumurilor expres si al drumurilor nationale europene, respectiv de 30,00 m pentru celelalte drumuri de interes national si judetean. Prin constructii care genereaza trafic suplimentar se au in vedere unitati productive, complexe comerciale, depozite angro, unitati tip show-room, obiective turistice, cartiere rezidentiale, parcuri industriale, precum si orice alte obiective si/sau constructii asemanatoare in care se desfasoara activitati economice.
    ___________
    Alineatul (11) a fost modificat prin punctul 26. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   (2) In zona mediana a autostrazilor si a celorlalte drumuri publice se pot amplasa numai instalatii destinate intretinerii drumurilor si sigurantei circulatiei.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 26. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   (3) Constructiile sau instalatiile temporare ale Ministerului Apararii Nationale, care au caracter de urgenta, se pot executa fara acceptul administratorului drumului, urmand ca acest accept sa se obtina ulterior, in cazul in care constructiile sau instalatiile nu se demonteaza intr-un termen stabilit de comun acord cu administratorul drumului.
   (4) Pentru ocuparea amprizei si zonei de siguranta a drumurilor publice prin amplasarea supraterana sau subterana a unor constructii, instalatii si/sau panouri publicitare, precum si prin executarea de accesuri la drumul national, cu amenajarile aferente, parcari, refugii auto, platforme carosabile si de control, acceptate de administratorul drumului, se aplica tarife pentru ocuparea zonei drumului, care se constituie ca venituri la dispozitia administratorului, pentru administrarea, exploatarea, intretinerea, repararea si modernizarea drumurilor publice.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 26. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   (5) Intretinerea si/sau repararea accesurilor in/din drumul national, a parcarilor, a refugiilor si a platformelor carosabile se realizeaza de catre persoanele care le detin cu orice titlu, iar constructia accesurilor in/din drumul national se realizeaza de catre solicitantul construirii accesurilor.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 26. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   (6) Se excepteaza de la aplicarea tarifelor prevazute la alin. (4) cazurile in care amplasarea se realizeaza in zonele de protectie, precum si cazurile amplasarii instalatiilor care asigura utilitatile necesare consumului casnic, de catre detinatorii acestora, in zona de siguranta si de protectie.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 26. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   (7) Administratorul drumului stabileste tarife pentru ocuparea zonei drumului si exceptiile de la plata acestora, care se aproba prin:
   a) ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, pentru drumurile de interes national;
   b) hotarare a consiliilor judetene, cu avizul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, pentru drumurile de interes judetean;
   c) hotarare a consiliilor locale, cu avizul consiliilor judetene, pentru drumurile de interes local;
   d) prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in cazul drumurilor de interes local din municipiul Bucuresti.
    ___________
    Alineatul (7) a fost introdus prin punctul 27. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   (8) Administratorul drumului aplica tarife pentru instalarea, pe stalpii de distribuire a energiei electrice din zona drumului, a cablurilor, dispozitivelor sau a altor instalatii asemanatoare, avand alte destinatii decat distribuirea de energie electrica, instalare care necesita in mod obligatoriu acordul administratorului drumului. Pentru obtinerea acordului administratorului drumului, beneficiarul instalatiei de cabluri si/sau dispozitive prezinta, in cuprinsul documentatiei tehnice aferente, acordul proprietarului stalpilor.
    ___________
    Alineatul (8) a fost introdus prin punctul 27. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   (9) Detinatorii cu orice titlu ai panourilor publicitare, ai constructiilor, accesurilor, utilitatilor de orice fel sau instalatiilor acceptate cu acordul prealabil al administratorului drumului in zona drumurilor publice sunt obligati, in termenul stabilit de administratorul drumului, sa execute, pe cheltuiala lor si fara nicio despagubire din partea administratorului drumului, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, daca a fost convenit astfel cu administratorul drumului la momentul acordului, in conditiile in care acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, intretinerea sau exploatarea drumului public, precum si de asigurarea conditiilor pentru siguranta circulatiei. Nerespectarea acestui termen da dreptul administratorului drumului sa desfiinteze lucrarile pe cheltuiala acestuia, urmand a se indrepta impotriva detinatorilor, conform reglementarilor in vigoare.
    ___________
    Alineatul (9) a fost introdus prin punctul 27. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   (10) Administratorul drumului este obligat sa notifice detinatorilor de constructii, panouri publicitare, accesuri, utilitati sau instalatii autorizate in zona drumului lucrarile ce se vor executa la drum, precum si termenul in care acestia sunt obligati sa le desfiinteze, sa le mute sau sa le modifice, dupa cum urmeaza:
   a) cu cel putin 3 luni inainte de inceperea lucrarilor a caror executie impune desfiintarea, mutarea sau modificarea, pentru constructii autorizate cu caracter definitiv;
   b) cu cel putin o luna inainte de inceperea lucrarilor la drum, in cazul constructiilor acceptate cu caracter provizoriu.
    ___________
    Alineatul (10) a fost introdus prin punctul 27. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   Art. 48. - (1) Lucrarile edilitare subterane se amplaseaza in afara amprizei, in afara zonei de siguranta a drumului public sau in galerii vizitabile. Constructia, repararea si intretinerea acestor lucrari in zona drumului public se fac cu aprobarea administratorului drumului si cu respectarea legislatiei in vigoare.
   (2) Lucrarile edilitare in extravilan, altele decat cele prevazute la alin. (1), se amplaseaza de regula in afara zonei de siguranta si numai cu acordul prealabil al administratorului drumului.
    ___________
    Art. 48. a fost modificat prin punctul 28. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   Art. 49. Abrogat prin punctul 29. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.
   Art. 50. - Detinatorii de constructii, amenajari, accesuri, instalatii sau orice alte obiective amplasate in zona drumului public sunt obligati sa execute revizia periodica si repararea acestora, pentru a asigura estetica, protejarea drumului si siguranta circulatiei. Acestia sunt obligati sa prezinte documentele solicitate in cadrul controalelor efectuate conform prevederilor art. 60.
    ___________
    Art. 50. a fost modificat prin punctul 30. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   Art. 51. - (1) Traseele noi de drumuri se stabilesc pe baza documentatiilor tehnico-economice si a celor de urbanism si/sau de amenajare a teritoriului, aprobate in conditiile legii.
   (2) Modificarea elementelor geometrice ale traseului, crearea de noi accesuri sau orice alte interventii asupra drumului public se fac cu acordul administratorului drumului.
   (3) Realizarea prevederilor alin. (1) si (2) nu trebuie sa afecteze constructiile si instalatiile subterane si/sau aeriene autorizate, aflate in zona drumului, pana la expirarea termenului prevazut la art. 47 alin. (10).
   (4) Organele administratiei publice locale au obligatia de a consemna si mentine neocupate si neafectate in documentatiile prevazute la alin. (1) terenurile aferente traseelor noi de drumuri si autostrazi.
    ___________
    Art. 51. a fost modificat prin punctul 31. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   
Sectiunea a VI-a

Cai de acces la drumurile deschise circulatiei publice

 

   Art. 52. - (1) Proiectarea, constructia sau amenajarea cailor de acces la drumurile deschise circulatiei publice se face potrivit legislatiei in vigoare de catre cei interesati, cu acordul prealabil al administratorului drumului public si cu avizul politiei rutiere.
   (2) Repararea, intretinerea si exploatarea cailor de acces la drumurile deschise circulatiei publice, inclusiv contravaloarea cheltuielilor aferente, sunt in sarcina partii care a incheiat contract cu administratorul drumului, conform prevederilor art. 46 alin. (5).
    ___________
    Art. 52. a fost modificat prin punctul 32. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   Art. 53. - (1) Caile de acces realizate in zona drumului deschis circulatiei publice, fara avizul administratorului drumului sau fara respectarea conditiilor impuse prin autorizatia de amplasament si acces, respectiv fara respectarea planului de situatie aprobat, precum si caile de acces neutilizate se vor desfiinta de catre cei care le detin cu orice titlu, pe cheltuiala acestora, in termenul stabilit de administrator, restabilindu-se continuitatea elementelor geometrice in zona drumului deschis circulatiei publice.
   (2) In caz contrar, administratorul drumului este abilitat sa procedeze la blocarea accesului la drum, pana la intrarea in legalitate, precum si la desfiintarea accesului la drum, detinatorul accesului fiind obligat neconditionat la plata cheltuielilor aferente.
    ___________
    Art. 53. a fost modificat prin punctul 33. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.
    ___________
    Sectiunea a VI-a a fost modificata prin punctul 112. din Ordonanta nr. 79/2001 incepand cu 09.07.2002.

 

   
CAPITOLUL III

Dobandirea sau folosirea unor terenuri

 

   Art. 54. - (1) Dobandirea terenurilor necesare pentru executarea unor drumuri noi, modernizari, corectii de trasee, reabilitari, largiri de drumuri se face prin modurile admise de lege, inclusiv prin expropriere pentru cauza de utilitate publica.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 115. din Ordonanta nr. 79/2001 incepand cu 09.07.2002.

 

   (2) Dobandirea terenurilor prevazute la alin. (1) va beneficia de prevederile art. 92 alin. (6) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, fiind scutita de la plata taxelor suplimentare prevazute in anexele nr. 1 si 2 la aceasta lege.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 12. din Ordonanta nr. 79/2001 incepand cu 01.09.2001.

 

   Art. 55. - (1) Pentru rectificari de traseu, de comun acord cu proprietarul terenului, se poate transmite, prin schimb, dreptul de proprietate asupra terenului ocupat de traseul vechi al drumului. Drumul vechi ramane in circulatie pana la deschiderea pentru trafic a traseului rectificat, administratorul drumului fiind obligat sa achite noului proprietar chiria pentru terenul ocupat.
   (2) In situatia in care proprietarul terenului primit in schimb doreste redarea acestuia in circuitul agricol, amenajarile aferente sunt in sarcina administratorului drumului.
   (3) Daca terenul necesar rectificarii traseului se dobandeste prin cumparare sau expropriere pentru cauza de utilitate publica, terenul ocupat de drumul vechi, ramas liber in urma darii in folosinta a noului traseu, devine proprietate publica a statului sau a administratiei publice locale, dupa caz.
   Art. 56. - (1) Persoanele abilitate cu efectuarea pe teren a masuratorilor si a studiilor necesare lucrarilor privind drumul au acces pe terenuri, indiferent de proprietar. Exceptie fac terenurile/obiectivele apartinand Ministerului Apararii Nationale, inclusiv zonele de siguranta ale acestora, pentru care se solicita in prealabil acordul acestora.
   (2) Instiintarea asupra inceperii acestor activitati se face prin afisare la sediul consiliului local si in scris detinatorului de teren, cu cel putin 7 zile inainte de inceperea activitatilor.
   (3) In cazul in care sunt cauzate prejudicii de catre persoanele abilitate cu efectuarea masuratorilor sau a studiilor, despagubirile sunt suportate de administratorul drumului, conform reglementarilor in vigoare.
   (4) Daca pentru efectuarea masuratorilor sau studiilor se cauzeaza prejudicii bunurilor ori sunt necesare modificari asupra terenului, administratorul drumului va conveni, in prealabil, cu proprietarul terenului asupra acestor modificari si, dupa caz, asupra modalitatilor si cuantumului despagubirilor.
    ___________
    Art. 56. a fost modificat prin punctul 34. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   
CAPITOLUL IV

Conducerea, coordonarea si controlul activitatii de administrare a drumurilor

 

   Art. 57. - Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei coordoneaza din punct de vedere tehnic si metodologic intreaga retea de drumuri deschise circulatiei publice. In aceasta calitate are urmatoarele atributii:
   a) asigura administrarea drumurilor publice de interes national;
   b) elaboreaza si urmareste aplicarea si actualizarea planului director, la nivel national, privind dezvoltarea retelei rutiere, ca parte integranta a schemei retelei nationale de transport, cu respectarea prevederilor programului de amenajare a teritoriului;
   c) stabileste strategia privind dezvoltarea unitara si echilibrata a intregii retele de drumuri deschise circulatiei publice;
    ___________
    Litera c) a fost modificata prin punctul 124. din Ordonanta nr. 79/2001 incepand cu 09.07.2002.

 

   d) asigura gospodarirea fondurilor bugetare si extrabugetare pentru construirea, reabilitarea, modernizarea, repararea, intretinerea, exploatarea si administrarea drumurilor de interes national;
   e) asigura, in conditiile legii, repartizarea si gestionarea fondurilor extrabugetare pentru construirea, reabilitarea, modernizarea, intretinerea, exploatarea si administrarea drumurilor nationale, judetene si comunale din administrarea consiliilor judetene si locale, dupa caz;
   f) elaboreaza studii de sistematizare, prognoze si proiecte de program pentru dezvoltarea si optimizarea retelei de drumuri publice;
   g) elaboreaza, in conditiile legii, programe anuale si de perspectiva privind constructia, modernizarea, repararea, intretinerea, exploatarea si administrarea drumurilor de interes national, iar impreuna cu consiliile judetene, programele finantate din Fondul special al drumurilor publice pentru drumurile judetene si comunale;
    ___________
    Litera g) a fost modificata prin punctul 124. din Ordonanta nr. 79/2001 incepand cu 09.07.2002.

 

   h) elaboreaza norme si reglementari, in concordanta cu prevederile in domeniu din tarile Uniunii Europene, privind proiectarea, constructia, modernizarea, repararea, intretinerea, administrarea si exploatarea drumurilor si, impreuna cu Ministerul de Interne, norme privind siguranta traficului pe drumurile deschise circulatiei publice, care se supun aprobarii potrivit prevederilor legale;
   i) elaboreaza studii si programe privind lucrarile destinate imbunatatirii sigurantei circulatiei pe drumurile deschise circulatiei publice;
    ___________
    Litera i) a fost modificata prin punctul 124. din Ordonanta nr. 79/2001 incepand cu 09.07.2002.

 

   j) elaboreaza norme, studii si programe privind determinarea indicatorilor de stare tehnica a drumurilor, de evolutie a traficului si de stabilire a ordinii de prioritate pentru lucrarile de drumuri;
   k) elaboreaza norme privind organizarea controlului propriu de calitate in domeniul drumurilor, precum si norme privind inregistrarea si prelucrarea datelor privind evolutia traficului rutier;
    ___________
    Litera k) a fost modificata prin ghilimelele din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   l) elaboreaza o conceptie unitara privind aplicarea de tehnologii noi si eficiente, agrementate conform legii, in proiectarea si executia lucrarilor de drumuri.
    ___________
    Litera l) a fost modificata prin punctul 124. din Ordonanta nr. 79/2001 incepand cu 09.07.2002.

 

   m) avizeaza tarifele propuse de administratori privind drumurile de interes judetean si drumurile de interes local.
    ___________
    Litera m) a fost introdusa prin punctul 36. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.
    ___________
    Alineatul a fost modificat prin punctul 123. din Ordonanta nr. 79/2001 incepand cu 09.07.2002.

 

   Art. 58. - In exercitarea atributiilor prevazute la art. 57 Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei elaboreaza reglementari obligatorii pentru toate persoanele juridice sau fizice care detin drumuri deschise circulatiei publice in administrare sau in proprietate, cu respectarea reglementarilor in vigoare privind autonomia administratiei publice locale si dreptul de proprietate.
    ___________
    Art. 58. a fost modificat prin punctul 125. din Ordonanta nr. 79/2001 incepand cu 09.07.2002.

 

   Art. 59. - (1) Conducerea activitatii de proiectare, executie, modernizare, reparare, intretinere, exploatare si administrare a drumurilor judetene si a celor de interes local revine autoritatilor administratiei publice locale, cu respectarea prevederilor art. 24.
   (2) Pentru proiectarea si modernizarea strazilor care constituie parti componente ale drumurilor de interes national este necesar acordul prealabil al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 13. din Ordonanta nr. 79/2001 incepand cu 09.07.2002.
    ___________
    CAPITOLUL IV a fost modificat prin punctul 122. din Ordonanta nr. 79/2001 incepand cu 09.07.2002.

 

   
CAPITOLUL V

Controlul respectarii prevederilor prezentei ordonante, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor

 

   Art. 60. - (1) Controlul privind respectarea prevederilor prezentei ordonante se efectueaza de catre personalul cu atributii de control pe reteaua de drumuri publice si in punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei, precum si de catre alte autoritati competente potrivit legii.
   (2) Controlul prevazut la alin. (1) poate fi efectuat si in locurile in care aceste vehicule sunt parcate, oprite sau stationate pe drumurile publice din Romania.
   (3) In cazul in care locul prevazut la alin. (2) nu permite efectuarea controlului privind respectarea prevederilor prezentei ordonante, in conditii impuse de echipamente de control si de siguranta rutiera, vehiculul supus controlului va fi deplasat, in prezenta personalului cu atributii de control, pe cheltuiala persoanei responsabile prevazute la art. 41 alin. (10), pana in cel mai apropiat spatiu care permite efectuarea verificarilor.
   (4) Oprirea vehiculelor pe drumurile de interes national, judetean si local in vederea efectuarii controlului privind respectarea prevederilor prezentei ordonante si imobilizarea acestora pana la inlaturarea cauzelor ce au condus la aceasta masura se efectueaza de catre personalul care, potrivit legii, are drept de oprire si imobilizare a vehiculelor.
    ___________
    Art. 60. a fost modificat prin punctul 38. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   Art. 61. - (1) Urmatoarele fapte constituie contraventii, daca nu constituie infractiune potrivit legii penale, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
   a) incalcarea prevederilor art. 18, art. 19 alin. (4) si (5), art. 31, 35, 38, art. 44 alin. (5), art. 47 alin. (5) si ale art. 51 alin. (4), cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei, aplicata persoanei fizice sau juridice;
   b) incalcarea prevederilor art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (2), art. 26, 27, 30, art. 32 alin. (2), art. 37, art. 39 alin. (2)-(4), art. 40 alin. (1), art. 43, art. 44 alin. (4), art. 46 alin. (1) si (4), art. 47 alin. (11) si (2), ale art. 48, 50, 52 si art. 53 alin. (1), cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicata persoanei fizice sau juridice, iar in cazul prevederilor art. 40 alin. (1), aceasta se aplica administratorului drumului sau executantului, dupa caz;
   c) incalcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin efectuarea transporturilor fara AST si ale art. 41 alin. (8), cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei;
   d) incalcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin efectuarea transporturilor cu depasirea maselor pe axe, masei totale si/sau dimensiunilor inscrise in AST, cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei;
   e) nerespectarea conditiilor de efectuare a transportului inscrise in proiectul de transport, cu exceptia celor privind lucrarile prevazute la art. 41 alin. (11), cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei;
   f) incalcarea prevederilor art. 41 alin. (9), cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicata conducatorului auto;
   g) neefectuarea lucrarilor prevazute la art. 41 alin. (11), cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei, aplicata intreprinderii/operatorului de transport rutier;
   h) nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (15), (17), (18) si (19), cu amenda de la 6.000 lei la 10.000 lei;
   i) insotirea transporturilor efectuate cu depasirea masei totale si/sau a dimensiunilor maxime admise, fara AST, cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei, aplicata personalului de insotire specializat;
   j) efectuarea insotirii transporturilor cu depasirea dimensiunilor inscrise in AST, cu amenda de la 6.000 lei la 10.000 lei, aplicata personalului de insotire specializat;
   k) incalcarea prevederilor art. 41 alin. (16)-(19), cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicata personalului de insotire specializat;
   l) nerespectarea conditiilor privind dotarea prevazute la art. 41 alin. (20), a conditiilor privind atestarea prevazute la art. 41 alin. (21) si a conditiilor privind efectuarea insotirii prevazute la art. 41 alin. (22), cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei, aplicata operatorului economic specializat;
   m) insotirea transportului de catre o persoana fizica sau de catre un operator economic specializat cu incalcarea prevederilor reglementarilor specifice in vigoare, cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei, aplicabila intreprinderii/operatorului de transport rutier si persoanei fizice/operatorului economic specializat;
   n) incalcarea restrictiilor de circulatie instituite potrivit art. 44 alin. (1) si (2), cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicata conducatorului auto;
   o) refuzul de a supune vehiculul verificarii prin cantarire si/sau masurare a dimensiunilor, refuzul de a insoti vehiculul personalului cu atributii de control in vederea cantaririi si/sau masurarii dimensiunilor transportului, precum si refuzul de a prezenta personalului cu atributii de control documentele privind transportul, cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei, aplicata conducatorului auto;
   p) efectuarea de transporturi de marfuri care nu sunt indivizibile, cu depasirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe si/sau dimensiunilor maxime admise prevazute in anexele nr. 2 si 3 la prezenta ordonanta, cu amenda de la 25.000 lei la 35.000 lei;
   q) sustragerea de la control sau obstructionarea controlului prevazut la art. 60 alin. (2), precum si neoprirea la semnalul regulamentar al personalului cu atributii de control, cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei;
   r) incalcarea prevederilor art. 47 alin. (9) si nerespectarea termenelor prevazute la art. 47 alin. (10), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei, aplicata detinatorilor.
   (2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. c), d), e), h), p) si q) se aplica persoanei fizice sau juridice responsabile in conformitate cu dispozitiile art. 41 alin. (10).
   (3) Pe langa amenzile contraventionale aplicate persoanelor fizice si juridice de catre personalul cu atributii de inspectie si control imputernicit de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii pentru nerespectarea prevederilor referitoare la circulatia pe drumurile publice cu depasirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe si/sau dimensiunilor maxime admise prevazute in anexele nr. 2 si 3, contravenientul are obligatia de a achita in contul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., respectiv al administratorului drumului, cu titlu de tarif de despagubire, sumele stabilite potrivit anexei nr. 5.
    ___________
    Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 3. din Ordonanta nr. 5/2011 incepand cu 17.07.2011.

 

   (4) Agentul constatator va face mentiune in procesul-verbal de constatare a contraventiei si despre contravaloarea despagubirii si modul de achitare a acesteia.
    ___________
    Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 3. din Ordonanta nr. 5/2011 incepand cu 15.02.2011.

 

   (5) Sumele incasate cu titlu de tarif de despagubire, potrivit alin. (3), vor reveni ca venituri proprii Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., respectiv administratorului drumului, si vor fi utilizate in exclusivitate pentru finantarea lucrarilor de constructie, modernizare, intretinere si reparatie a drumurilor nationale, precum si pentru garantarea si rambursarea creditelor externe si interne contractate in acest scop.
    ___________
    Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 3. din Ordonanta nr. 5/2011 incepand cu 17.07.2011.
    ___________
    Art. 61. a fost modificat prin punctul 39. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   Art. 611. - (1) Pentru incalcarea prevederilor art. 41, contravenientul va achita, pe langa amenda contraventionala, si contravaloarea tarifelor prevazute la art. 41 alin. (13). In aceste situatii, personalul cu atributii de control consemneaza in procesul-verbal de constatare a contraventiei obligatia de plata a acestor tarife, calculate potrivit prevederilor legale.
   (2) Contravaloarea tarifelor prevazute de prezenta ordonanta se poate achita si la agentiile de control si incasare apartinand administratorului drumului aflate in punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei.
   (3) Odata cu aplicarea amenzii contraventionale conform prevederilor art. 61 alin. (1) lit. c), d), e), h), i), j), k), l), m), n), o), p) si q) vehiculul va fi imobilizat de catre personalul cu atributii de control, in conditii de siguranta si securitate a transportului, si, daca este cazul, se procedeaza la ridicarea placutelor de inmatriculare, pana la indeplinirea conditiilor legale pentru continuarea efectuarii transportului.
   (4) In cazul in care la locul constatarii contraventiei nu se gaseste un spatiu corespunzator pentru imobilizarea vehiculului in conditii de siguranta in circulatie, deplasarea acestuia pana la cel mai apropiat spatiu se efectueaza pe cheltuiala contravenientului.
   (5) Pe perioada imobilizarii, dispusa conform prevederilor alin. (3), atat vehiculul, cat si marfa sau persoanele, dupa caz, se afla sub raspunderea juridica a contravenientului.
   (6) Contravenientul este responsabil pentru eventuale pierderi cauzate tertilor de imobilizarea vehiculului, inclusiv persoanelor transportate, precum si pentru achitarea eventualelor cheltuieli legate de imobilizare, de punerea in conformitate cu prevederile legale in vigoare si de indeplinirea conditiilor pentru continuarea transportului.
   (7) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (3), imobilizarea vehiculului nu se realizeaza in cazul transporturilor de animale vii si marfuri perisabile sau sub temperatura controlata la care s-au constatat incalcari ale prevederilor prezentei ordonante.
   (8) Odata cu aplicarea sanctiunilor contraventionale se pot aplica sanctiuni administrative personalului de insotire specializat si/sau operatorului economic specializat, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei si internelor, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
   (9) In cazul in care, pe parcursul efectuarii insotirii transporturilor cu depasirea maselor si/sau dimensiunilor maxime admise, au avut loc evenimente rutiere din care au rezultat pagube materiale din culpa personalului de insotire specializat, se aplica in mod corespunzator prevederile art. 45 alin. (4)-(6).
   (10) Odata cu aplicarea sanctiunii contraventionale conform art. 61 alin. (1) lit. o) si q), se va aplica si masura suspendarii copiei conforme a licentei de transport sau a copiei conforme a certificatului de transport in cont propriu pentru o perioada de 30 de zile de la data constatarii contraventiei. Procedura de suspendare a copiei conforme a licentei de transport sau a copiei conforme a certificatului de transport in cont propriu se aproba prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.
   (11) In cazul vehiculelor inmatriculate in alte state, procesele- verbale de constatare a contraventiei, devenite titlu executoriu, se comunica in scris Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, in cel mult 30 de zile de la incheierea acestora, de catre institutia din care face parte personalul cu atributii de control, mentionand numele si prenumele contravenientului, numarul documentului de identitate si al procesului-verbal de constatare a contraventiei, precum si amenda datorata, pentru a fi luate in evidenta si a fi conditionata de achitarea acesteia intrarea pe teritoriul Romaniei a vehiculelor utilizate sau detinute de contravenient, dupa caz.
   (12) Pentru vehiculele inmatriculate in alte state, amenzile contraventionale se aplica in toate cazurile conducatorului auto.
    ___________
    Art. 611. a fost introdus prin punctul 40. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   Art. 612. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonante se fac de catre:
   a) personalul imputernicit in acest scop de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin ordin al ministrului;
   b) personalul imputernicit in acest scop de administratorii drumurilor de interes judetean si de interes local, potrivit competentelor stabilite conform legii;
   c) ofiterii si agentii de politie rutiera, dupa caz, in lipsa personalului prevazut la lit. a) si b).
    ___________
    Art. 612. a fost introdus prin punctul 40. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   Art. 62. - Prevederile art. 60 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002.
    ___________
    Art. 62. a fost modificat prin punctul 161. din Ordonanta nr. 79/2001 incepand cu 09.07.2002.

 

   Art. 63. - Cuantumurile amenzilor prevazute la art. 60 pot fi modificate prin hotarare a Guvernului.

 

    ___________
    CAPITOLUL V a fost modificat prin punctul 37. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   
CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

   Art. 64. - Dispozitiile prevazute la art. 2, art. 24-27, art. 30 si 31, art. 38 si 42 se aplica si drumurilor de utilitate privata, deschise circulatiei publice, iar prevederile art. 60, numai pentru art. 30, art. 41, art. 43, art. 44 alin. (3), art. 47, art. 50 si 51.
   Art. 65. Abrogat prin punctul 17. din Ordonanta nr. 79/2001 incepand cu 01.09.2001.
   Art. 66. - Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta ordonanta.
    ___________
    Art. 66. a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanta nr. 5/2011 incepand cu 15.02.2011.

 

   Art. 67. - Prevederile prezentei ordonante intra in vigoare la data de 1 ianuarie 1998. Pe aceeasi data se abroga Legea drumurilor nr. 13/1974, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 107 din 31 iulie 1974, Legea nr. 37/1975 privind sistematizarea, proiectarea si realizarea arterelor de circulatie in localitatile urbane si rurale, republicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 82 din 6 septembrie 1978, Legea nr. 43/1975 pentru stabilirea normelor privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, publicata in Buletinul Oficial, nr. 136 din 27 decembrie 1975, cu modificarile ulterioare, si prevederile referitoare la drumuri din Hotararea Consiliului de Ministri nr. 257/1959 privind rationalizarea folosirii terenurilor situate de-a lungul cailor ferate si drumurilor, precum si orice prevederi contrare.

 

    Prezenta ordonanta transpune prevederile art. 2 paragraful 11, art. 3 alin. 1, art. 4 alin. 3 si art. 7 din Directiva 1996/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circula in interiorul Comunitatii, a dimensiunilor maxime autorizate in traficul national si international si a greutatii maxime autorizate in traficul international, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene nr. L 235 din 17 septembrie 1996, cu modificarile si completarile prevazute in Directiva 2002/7/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 18 februarie 2002 de modificare a Directivei 1996/53/CE a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene nr. L 67 din 9 martie 2002.
    ___________
    Paragraful a fost introdus prin punctul 42. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   
ANEXA Nr. 1
   
LIMITELE
zonelor de siguranta a drumurilor, podurilor si viaductelor, in cale curenta si aliniament
   a) Zonele de siguranta ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioara a amprizei drumului pana la:
   - 1,50 m de la marginea exterioara a santurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;
   - 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile in rambleu;
   - 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile in debleu cu inaltimea pana la 5,00 m inclusiv;
   - 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile in debleu cu inaltimea mai mare de 5,00 m.
   b) Zonele de protectie sunt cuprinse intre marginile exterioare ale zonelor de siguranta si marginile zonei drumului, delimitat conform tabelului urmator:
   
           
  Categoria drumului Autostrazi Drumuri nationale Drumuri judetene Drumuri comunale
  Distanta de la axul drumului pana la marginea exterioara a zonei drumului (m) 50 22 20 18

   c) Zonele de siguranta ale podului, care includ si suprafete de teren aflate sub pod, sunt:
   - 10,00 m de la limita exterioara a racordarii podului cu terasamentul, pentru podurile fara lucrari de aparare a malurilor (rampa de acces face parte integranta din pod);
   - la limita exterioara a lucrarilor de aparare a malurilor, pentru podurile la care aceste aparari au o lungime mai mare de 10 m (rampa de acces face parte integranta din pod).
   d) Zonele de siguranta ale drumurilor cu versanti (defilee) cu inaltimea mai mare de 30 m se considera la partea superioara a taluzului versantului.
    ___________
    ANEXA Nr. 1 a fost modificata prin punctul 43. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   
ANEXA Nr. 2
   
MASE SI DIMENSIUNI
maxime admise si caracteristicile conexe ale vehiculelor rutiere

 

    Clasificarea drumurilor din punctul de vedere al limitelor impuse privind masele si dimensiunile maxime admise:
    R = drumuri reabilitate
    E = drumuri europene
    M = drumuri modernizate
    P = drumuri pietruite
    Prin vehicul se intelege orice autovehicul rutier avand cel putin doua axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul si semiremorca sau remorca tractata de acesta.
   
             
    R E M P
  1. DIMENSIUNI MAXIME ADMISE (in metri)
  1.1. Lungime
  Autovehicul, altul decat autobuz 12,00 12,00 12,00 12,00
  Remorca 12,00 12,00 12,00 12,00
  Vehicul articulat 16,50 16,50 16,50 16,50
  Tren rutier 18,75 18,75 18,75 18,75
  Autobuz cu doua axe 13,50 13,50 13,50 13,50
  Autobuz cu mai mult de doua axe 15,00 15,00 15,00 15,00
  Autobuz cu remorca 18,75 18,75 18,75 18,75
  Autobuz articulat 18,75 18,75 18,75 18,75
  1.2. Latime
  a) Orice vehicul, cu exceptia celor frigorifice avand caroseria izoterma 2,55 2,55 2,55 2,55
  b) Vehicul frigorific avand caroseria izoterma 2,60 2,60 2,60 2,60
  1.3. Inaltime (orice vehicul) 4,00 4,00 4,00 4,00
  1.4. Suprastructurile demontabile si unitatile de transport standardizate, cum ar fi containerele, vor respecta dimensiunile precizate la pct. 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 si 4.4
  1.4.a. Daca in spatele autobuzului sunt montate dispozitive detasabile exterioare, cum ar fi cutiile pentru schiuri, lungimea autovehiculului, inclusiv aceste dispozitive, nu trebuie sa depaseasca lungimea maxima prevazuta la pct. 1.1.
  1.5. Toate autovehiculele sau ansamblurile de vehicule trebuie sa aiba posibilitatea de a intoarce intr-o coroana circulara cu raza exterioara de 12,5 m si o raza interioara de 5,3 m
  1.5.a. Cerinte suplimentare pentru autobuze Cu vehiculul in stationare, prin trasarea unei linii pe sol, se fixeaza un plan vertical tangent la latura vehiculului plasata peste cercul exterior. In cazul unui vehicul articulat, cele doua parti rigide ale acestuia trebuie sa fie in acelasi aliniament cu planul. Atunci cand vehiculul intra, dupa o traiectorie liniara, pe suprafata descrisa la pct. 1.5., nicio parte a vehiculului nu trebuie sa depaseasca acest plan vertical cu mai mult de 0,6 m.
  1.6. Distanta maxima intre axa pivotului de cuplare al semiremorcii si partea din spate a semiremorcii 12,00 12,00 12,00 12,00
  1.7. Distanta maxima masurata paralel cu axa longitudinala a trenului rutier din punctul extern aflat cel mai in fata al zonei de incarcare din spatele cabinei, pana la punctul cel mai din spate al remorcii din ansamblu, minus distanta din partea din spate a autovehiculului si partea din fata a remorcii 15,65 15,65 15,65 15,65
  1.8. Distanta maxima masurata paralel cu axa longitudinala a trenului rutier din punctul extern aflat cel mai in fata al zonei de incarcare din spatele cabinei pana la punctul cel mai din spate al remorcii din ansamblu 16,40 16,40 16,40 16,40
  2. MASA TOTALA MAXIMA ADMISA A VEHICULULUI (in tone)
  2.1. Vehicule care fac parte dintr-un ansamblu de vehicule
  2.1.1. Remorca cu doua axe 18,00 17,00 17,00 16,00
  2.1.2. Remorca cu 3 axe 24,00 22,00 22,00 20,00
  2.2. Ansamblu de vehicule
  2.2.1. Tren rutier cu 5 sau 6 axe
  a) Autovehiculul cu doua axe cu remorca cu 3 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
  b) Autovehicul cu 3 axe cu remorca cu doua sau 3 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
  2.2.2. Vehicul articulat cu 5 sau 6 axe
  a) Autovehicul cu doua axe cu semiremorca cu 3 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
  b) Autovehicul cu 3 axe cu semiremorca cu doua sau 3 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
  c) Autovehicul cu 3 axe cu semiremorca cu doua sau 3 axe care transporta un container ISO de 40 de picioare intr-o operatiune de transport combinat 44,00 42,00 40,00 40,00
  2.2.3. Tren rutier cu 4 axe compus dintr-un autovehicul cu doua axe si o remorca cu doua axe 36,00 36,00 36,00 34,00
  2.2.4. Vehicul articulat cu 4 axe compus dintr-un autovehicul cu doua axe si o semiremorca cu doua axe, daca distanta (d) dintre axele semiremorcii este:
  2.2.4.1. mai mare sau egala cu 1,3 m, dar mai mica sau egala cu 1,8 m 36,00 36,00 36,00 34,00
  2.2.4.2. mai mare de 1,8 m 36.00* 36,00 36,00 34,00
  2.3. Autovehicule
  2.3.1. Autovehicul cu doua axe 18,00 17,00 16,00 16,00
  2.3.2. Autovehicul cu 3 axe 25,00/26,00** 22,00/24,00** 22,00 22,00
  2.3.3. Autovehicul cu 4 axe din care doua axe de directie 30,00/32,00** 30,00 30,00 28,00
  2.4. Autobuz articulat cu 3 axe 28,00 28,00 26,00 26,00
  3. MASA MAXIMA ADMISA PE AXE (in tone)
  3.1. Axa simpla
  Axa simpla nemotoare 10,00 10,00 8,00 7,50
  3.2. Axa dubla (tandem) a remorcilor si semiremorcilor
  Suma maselor pe axele componente, daca distanta (d) dintre ele este:
  3.2.1. mai mica de 1,0 m (d < 1,0 m) 11,00 11,00 11,00 11,00
  3.2.2. mai mare sau egala cu 1,0 m, dar mai mica de 1,3 m (1,0 <= d < 1,3 m) 16,00 16,00 15,00 14,00
  3.2.3. mai mare sau egala cu 1,3 m, dar mai mica de 1,8 m (1,3 <= d < 1,8 m) 18,00 17,00 16,00 15,00
  3.2.4. mai mare sau egala 1,8 m (1,8 <= d) 20,00 20,00 16,00 15,00
  3.3. Axa tripla (tridem) a remorcilor si semiremorcilor Suma maselor pe axele componente, daca distanta (d) dintre ele este:
  3.3.1. mai mica sau egala cu 1,3 m (d <= 1,3 m) 21,00 21,00 19,00 16,50
  3.3.2. mai mare de 1,3 m, dar mai mica sau egala cu 1,4 m (1,3 < d <= 1,4) 24,00 22,00 20,00 18,00
  3.4. Axa simpla motoare
  3.4.1. Axa motoare a vehiculelor la care se face referire la punctele 2.2.1 si 2.2.2 11,50 10,00 9,00 8,00
  3.4.2. Axa motoare a vehiculelor la care se face referire la punctele 2.2.3, 2.2.4, 2.3 si 2.4 11,50 10,00 9,00 8,00
  3.5. Axa dubla (tandem) a autovehiculelor
  Suma maselor pe axele componente, daca distanta (d) dintre ele este:
  3.5.1. mai mica de 1,0 m (d < 1,0 m) 11,50 10,00 10,00 10,00
  3.5.2. mai mare sau egala cu 1,0 m, dar mai mica de 1,3 m (1,0 <= d < 1,3 m) 16,00 15,00 14,00/15,00*** 13,00
  3.5.3. mai mare sau egala cu 1,3 m, dar mai mica de 1,8 m (1,3 <= d < 1,8 m) 18,00/19,00** 17,00/18,00*** 16,00 15,00
  4. ALTE CONDITII CONSTRUCTIVE IMPUSE VEHICULELOR
  4.1. Pentru toate vehiculele Masa suportata de axa motoare sau axele motoare ale unui vehicul ori ansambluri de vehicule va fi de cel putin 25% din masa totala cu incarcatura a vehiculului sau ansamblului de vehicule, atunci cand acestea sunt utilizate in trafic international
  4.2. Trenuri rutiere Distanta dintre axa din spate a unui autovehicul si axa din fata a remorcii va fi de cel putin 3,0 m.
  4.3. Masa maxima admisa in functie de ampatament Masa maxima admisa, exprimata in tone, a unui autovehicul cu 4 axe nu poate depasi de cinci ori distanta, exprimata in metri, dintre axele extreme ale autovehiculului.
  4.4. Semiremorci Distanta masurata in plan orizontal intre axa pivotului de cuplare si orice punct din partea frontala a semiremorcii nu trebuie sa depaseasca 2,04 m.

    Axa dubla (tandem) - combinatia de doua axe avand intre ele o distanta de cel mult 1,8 m
    Axa tripla (tridem) - combinatia de 3 axe avand intre ele distanta de cel mult 1,4 m, inclusiv
    ___________
   * Plus o limita de 2 tone, atunci cand masa totala maxima admisa a vehiculului motor este de 18 tone si masa maxima admisa a axei tandem a semiremorcii este de 20 tone si axa motoare este prevazuta cu roti jumelate si cu suspensie pneumatica sau echivalenta acesteia.
   ** Se aplica in cazul in care axa motoare este prevazuta cu roti jumelate si cu suspensie pneumatica sau echivalenta acesteia sau in cazul in care fiecare axa motoare este prevazuta cu roti jumelate si masa maxima a fiecarei axe nu depaseste 9,5 tone.
   *** Se aplica in cazul in care axa este prevazuta cu suspensie pneumatica sau echivalenta acesteia, astfel cum a fost definita prin Reglementarile privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Axa dubla (tandem) sau axa tripla (tridem) se considera axa cu suspensie pneumatica, numai daca toate axele componente sunt prevazute cu suspensie pneumatica sau echivalenta acesteia.
    Axa dubla (tandem) sau axa tripla (tridem) se considera cu roti jumelate, numai daca toate rotile axelor componente sunt jumelate.
    ___________
    ANEXA Nr. 2 a fost modificata prin punctul 43. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   
ANEXA Nr. 3
   
MASE SI DIMENSIUNI
maxime admise si caracteristicile conexe ale vehiculelor rutiere, altele decat cele prevazute in anexa nr. 2

 

    Clasificarea drumurilor din punct de vedere al limitelor impuse privind masele si dimensiunile maxime admise:
    R = drumuri reabilitate
    E = drumuri europene
    M = drumuri modernizate
    P = drumuri pietruite
    Prin vehicul se intelege orice autovehicul rutier avand cel putin doua axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul si semiremorca sau remorca tractata de acesta.
   
             
    R E M P
  1. DIMENSIUNI MAXIME ADMISE (in metri)
  1.1. Lungime
    Autovehicul, altul decat autobuz 12,00 12,00 12,00 12,00
    Vehicul articulat 16,50 16,50 16,50 16,50
    Tren rutier 18,75 18,75 18,75 18,75
  1.2. Latime
  a) Orice vehicul, cu exceptia celor frigorifice avand caroseria izoterma 2,55 2,55 2,55 2,55
  b) Vehicul frigorific avand caroseria izoterma 2,60 2,60 2,60 2,60
  1.3. Inaltime (orice vehicul) 4,00 4,00 4,00 4,00
  2. Masa totala maxima admisa a vehiculului (in tone)
  2.1. Autovehicul
  2.1.1. Autovehicul cu 4 axe, altul decat cel prevazut in anexa nr. 2 30,00 30,00 30,00 28,00
  2.1.2. Autovehicul cu mai mult de 4 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
  2.2. Ansamblu de vehicule
  2.2.1. Tren rutier
  2.1.1.1. Autovehicul cu doua axe cu remorca cu o axa 28,00 28,00 26,00 26,00
  2.1.1.2. Autovehicul cu 3 axe cu remorca cu o axa 35,00 35,00 35,00 33,00
  2.1.1.3. Autovehicul cu 4 axe cu remorca cu o axa 40,00 40,00 40,00 38,00
  2.1.1.4. Autovehicul cu doua axe cu remorca cu 4 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
  2.1.1.5. Autovehicul cu 4 axe cu remorca cu doua axe 40,00 40,00 40,00 38,00
  2.1.1.6. Tren rutier cu mai mult de 6 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
  2.2.2. Vehicul articulat
  2.2.2.1. Autovehicul cu doua axe cu semiremorca cu o axa 28,00 28,00 26,00 26,00
  2.2.2.2. Autovehicul cu 3 axe cu semiremorca cu o axa 35,00 35,00 35,00 33,00
  2.2.2.3. Autovehicul cu 4 axe cu semiremorca cu o axa 40,00 40,00 40,00 38,00
  2.2.2.4. Autovehicul cu doua axe cu semiremorca cu 4 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
  2.2.2.5. Vehicul articulat cu mai mult de 6 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
  3. Axa tripla (tridem) a autovehiculelor, nemotoare
  3.1. mai mica sau egala cu 1,3 m (d <= 1,3 m) 21,00 21,00 19,00 16,50
  3.2. mai mare de 1,3 m, dar mai mica sau egala cu 1,4 m (1,3 < d d <= 1,4 m) 24,00 22,00 20,00 18,00

    Axa dubla (tandem) - combinatia de doua axe avand intre ele o distanta de cel mult 1,8 m
    Axa tripla (tridem) - combinatia de 3 axe avand intre ele distanta de cel mult 1,4 m, inclusiv
    Axa dubla (tandem) sau axa tripla (tridem) se considera axa cu suspensie pneumatica, numai daca toate axele componente sunt prevazute cu suspensie pneumatica sau echivalenta acesteia.
    ___________
    ANEXA Nr. 3 a fost introdusa prin punctul 44. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   
ANEXA Nr. 4
   
Vitezele de proiectare reduse pentru diferite clase tehnice
ale drumurilor publice
   
         
  Clasa tehnica a drumurilor publice Vitezele de proiectare, in km/h, in regiune
  ses deal munte
  I 130 110 80
  II 100 80 60
  III 90 50 40
  IV 60 40 30
  V 50 40 25

   
Vitezele de proiectare pentru diferite clase tehnice
ale drumurilor publice
   
         
  Clasa tehnica a drumurilor publice Vitezele de proiectare, in km/h, in regiune
  ses deal munte
  I 100 80 80
  II 80 50 40
  III 60 40 30
  IV 50 40 25
  V 40 25 25

   NOTĂ:
   1. Viteza de proiectare este viteza care se alege la constructia unui drum nou, la modernizarea, consolidarea sau reabilitarea unui drum existent, in vederea determinarii caracteristicilor geometrice care sa permita fiecarui vehicul sa poata circula cu viteza respectiva in siguranta.
   2. Viteza de proiectare redusa este viteza care poate fi redusa in cazuri exceptionale pe sectoare de drum cu lungime limitata, in conditii grele de desfasurare a traseului si/sau acolo unde conditiile de mediu adiacente drumului o impun, in vederea neafectarii resurselor istorice si estetice si pentru evitarea unor lucrari costisitoare, pe baza unui calcul tehnico-economic.
   3. Incadrarea drumurilor publice in clase tehnice se stabileste prin norme tehnice, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.
    ___________
    ANEXA Nr. 4 a fost introdusa prin punctul 44. din Ordonanta nr. 7/2010 incepand cu 30.04.2010.

 

   
ANEXA Nr. 5
   
CUANTUMUL
tarifului de despagubire aplicabil pentru incalcarea prevederilor referitoare la circulatia pe drumurile publice cu depasirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe si/sau dimensiunilor maxime admise prevazute in anexele nr. 2 si 3 la ordonanta
   
                   
  Nr. crt. Intervalele de aplicare a tarifului de despagubire Unitatea de calcul Tariful de despagubire unitar, cu TVA (euro)
  1. Depasirea masei totale maxime admise, indiferent de tipul suspensiilor, numarul de axe sau de roti Masa totala reala de (tone) 16,01 - 20,00 tarif x distanta 0,25
  20,01 - 25,00 0,31
  25,01 - 30,00 0,38
  30,01 - 35,00 0,44
  35,01 - 40,00 0,50
  40,01 - 45,00 0,56
  45,01 - 50,00 0,62
  50,01 - 55,00 1,37
  55,01 - 60,00 1,49
  60,01 - 65,00 1,62
  65,01 - 70,00 1,74
  70,01 - 75,00 1,86
  75,01 - 80,00 1,99
  80,01 - 85,00 2,11
  85,01 - 90,00 2,24
  90,01 - 95,00 2,36
  95,01 - 100,00 2,48
  peste 100,00 2,48 euro + 0,13 euro pentru fiecare 0,01-5,00 tone peste 100,00 tone
  2. Depasirea masei maxime admise pe axe, indiferent de numarul de axe sau de roti       Suspensii pneumatice sau echivalente Alte suspensii decat cele pneumatice sau echivalente
  Axa simpla, cu (tone) 0,01 - 0,50 tarif x distanta 0,08 0,11
  0,51 - 1,00 0,22 0,30
  1,01 - 1,50 0,33 0,44
  1,51 - 2,00 0,97 1,22
  2,01 - 2,50 1,48 1,85
  2,51 - 3,00 2,16 2,71
  3,01 - 3,50 2,87 3,59
  peste 3,50 2,87 euro +1,24 euro pentru fiecare 0,01 - 0,50 tone peste 3,50 tone Tarifele prevazute pentru suspensii pneumatice x 1,50
  Axa dubla, cu (tone) 0,01 - 0,50 tarif x distanta 0,24 0,31
  0,51 - 1,00 0,34 0,44
  1,01 - 2,00 0,68 0,86
  2,01 - 3,00 1,02 1,28
  3,01 - 4,00 1,36 1,70
  4,01 - 5,00 1,79 2,24
  5,01 - 6,00 2,19 2,75
  peste 6,00 2,19 euro + 1,86 euro pentru fiecare 0,01- 1,00 tone peste 6,00 tone Tarifele prevazute pentru suspensii pneumatice x 1,30
  Axa tripla, cu (tone) 0,01 - 0,50 tarif x distanta 0,36 0,46
  0,51 - 1,00 0,44 0,56
  1,01 - 2,00 0,66 0,84
  2,01 - 3,00 1,09 1,37
  3,01 - 4,00 1,52 1,90
  4,01 - 5,00 1,93 2,42
  5,01 - 6,00 2,42 3,04
  6,01 - 7,00 2,92 3,65
  peste 7,00 2,92 euro + 1,24 euro pentru fiecare 0,01 - 1,00 tone peste 7,00 tone Tarifele prevazute pentru suspensii pneumatice x 1,50
  3. Depasirea dimensiunilor maxime admise lungime, cu (metri) 0,01 - 2,00 tarif x distanta 0,04
  2,01 - 3,00 0,10
  3,01 - 4,00 0,17
  4,01 - 5,00 0,23
  5,01 - 6,00 0,29
  peste 6,00 0,29 euro + 0,06 euro pentru fiecare 0,01-1,00 metri peste 6,00 metri
  latime, cu (metri) 0,01 - 0,50 tarif x distanta 0,13
  0,51 - 1,00 0,25
  1,01 - 1,50 0,38
  1,51 - 2,00 0,50
  2,01 - 2,50 1,12
  2,51 - 3,00 1,71
  3,01 - 3,50 2,31
  3,51 - 4,00 2,89
  peste 4,00 2,89 euro + 0,62 euro pentru fiecare 0,01-0,50 metri peste 4,00 metri
  inaltime, cu (metri) 0,01 - 0,25 tarif x distanta 0,07
  0,26 - 0,50 0,13
  0,51 - 1,00 0,25
  1,01 - 1,50 0,38
  1,51 - 2,00 0,50
  2,01 - 2,50 1,10
  2,51 - 3,00 1,69
  3,01 - 3,50 2,29
  3,51 - 4,00 2,89
  peste 4,00 2,89 euro + 0,62 euro pentru fiecare 0,01-0,50 metri peste 4,00 metri
  4. Recantarire sau remasurare tarif/ operatie 50,00

    Contravaloarea tarifelor de despagubire in lei se va calcula la cursul de schimb lei/euro publicat de Banca Nationala a Romaniei la data intocmirii procesului-verbal de constatare a contraventiei.
    Modul de aplicare a tarifelor de despagubire prevazute in prezenta anexa:
   a) se aplica pentru vehiculele inmatriculate in Romania sau in alte state, pe traseul origine - punct control;
   b) prin vehicul se intelege orice autovehicul rutier avand cel putin doua axe sau un ansamblu de vehicule format dintr-un autovehicul si semiremorca/remorca tractata de acesta, cu sau fara incarcatura;
   c) masele si dimensiunile maxime admise sunt prevazute in anexele nr. 2 si 3 la ordonanta;
   d) tarifarea pentru depasirea masei se efectueaza prin compararea rezultatului obtinut pentru tarifarea masei totale cu rezultatul obtinut pentru tarifarea maselor pe axe ale vehiculului, luandu-se in considerare valoarea cea mai mare rezultata;
   e) tarifarea pentru depasirea masei totale se calculeaza prin aplicarea tarifului unitar corespunzator masei reale a vehiculului;
   f) in situatia in care cel putin doua vehicule sunt cuplate lateral pentru efectuarea unui transport, clasificarea axelor, din punctul de vedere al distantei dintre axe, se efectueaza pentru fiecare vehicul, indiferent de numarul de axe sau de roti ale fiecarui vehicul;
   g) tarifarea pentru depasirea masei maxime admise pe axe se calculeaza prin aplicarea tarifului unitar corespunzator valorii cu care este depasita masa maxima admisa pe axe, in functie de categoria drumului pe care se circula;
   h) pentru axe multiple constituite din cel putin doua axe consecutive ale aceluiasi vehicul, tarifarea pentru depasirea masei maxime admise pe axe se calculeaza pentru fiecare categorie de axe (simpla, dubla, tripla), in functie de distanta dintre axe;
   i) tarifarea pentru depasirea masei maxime admise pe axa dubla si tripla se efectueaza pentru ansamblul de axe, fara a se compara si a se lua in considerare axele componente ale configuratiei de axe;
   j) in cazul vehiculelor prevazute in anexa nr. 3 la ordonanta, combinatiile de axe (simpla, dubla, tripla) se stabilesc de la partea din fata a vehiculului spre spatele acestuia;
   k) in cazul depasirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configuratii de axe distincte ale aceluiasi vehicul, tarifarea se cumuleaza;
   l) nu se aplica tarife de despagubire daca depasirea masei maxime admise pe axe si a masei totale maxime admise sau a maselor pe axe si a masei totale inscrise in autorizatia speciala de transport, rezultata in urma cantaririi, este de pana la:
   (i) 4% inclusiv, pentru masa pe axa simpla;
   (ii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa dubla;
   (iii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa tripla;
   (iv) 5% inclusiv, pentru masa totala;
   m) tarifarea pentru depasirea masei totale sau pe axe nu se aplica pentru vehiculele de transport de persoane (autoturisme, microbuze, autocare, autobuze);
   n) tarifarea pentru depasirea dimensiunilor maxime admise se calculeaza prin aplicarea tarifului unitar corespunzator valorii cu care este depasita dimensiunea maxima admisa;
   o) in situatia in care sunt depasite cel putin doua dintre dimensiunile maxime admise, se cumuleaza tarifarea pentru dimensiunile care sunt depasite.
    ___________
    ANEXA Nr. 5 a fost introdusa prin punctul 5. din Ordonanta nr. 5/2011 incepand cu 15.02.2011.

 

Related Articles

Informații utile

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
„Sistem pentru crearea, prelucrarea şi furnizare unor informaţii geospaţiale pe web tip Business to Consumer”
MageNet User ID 5c7df33553f41a8d07bb96531b15939b