Regulamentul 633 privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale

Regulamentul 633 privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale

 în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 633/2006

Ordin nr. 1184/2011 privind aprobarea Protocolului-cadru de colaborare

între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile administrativ-teritoriale pentru realizarea înregistrării sistematice a imobilelor în cadastru şi în cartea funciară

Regulament privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române ...

ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 107/2010

Regulament privind înscrierea din oficiu în cartea funciară

după finalizarea lucrărilor de cadastru, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 844/2010

Informații utile

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
„Sistem pentru crearea, prelucrarea şi furnizare unor informaţii geospaţiale pe web tip Business to Consumer”
MageNet User ID 5c7df33553f41a8d07bb96531b15939b