Regulament privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate

Regulament privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor

Lege nr. 169/1997

pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Legea nr. 18/1991 - Legea Fondului Funciar

LEGE nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicata*) - (*actualizata*) fondului funciar (actualizata pana la data de 22 iulie 2010*) ... ART. 1 Terenurile de orice fel, indiferent de destinatie, de titlu de baza caruia sunt detinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al Romaniei...

Lege nr. 247/2005

Lege nr. 247/2005

privind reforma în domeniile proprieăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

Informații utile

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
„Sistem pentru crearea, prelucrarea şi furnizare unor informaţii geospaţiale pe web tip Business to Consumer”
MageNet User ID 5c7df33553f41a8d07bb96531b15939b