ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 107/2010

Citește mai departe:Regulament privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice...

după finalizarea lucrărilor de cadastru, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 844/2010

Citește mai departe:Regulament privind înscrierea din oficiu în cartea funciară

între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile administrativ-teritoriale pentru realizarea înregistrării sistematice a imobilelor în cadastru şi în cartea funciară

Citește mai departe:Ordin nr. 1184/2011 privind aprobarea Protocolului-cadru de colaborare

Legea cadastrului actualizata prin:

  • Legea 71/2011 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil 01 octombrie 2011 Monitorul Oficial 409/2011
  • Legea 170/2010 - pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea art. 101 din Legea locuinţei nr. 114/1996 24 iulie 2010 Monitorul Oficial 507/2010
  • OUG 64/2010 - privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 02 iulie 2010 Monitorul Oficial 451/2010
  • Decizie curtea constituţională - referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 alin. (6) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 22 iunie 2010 Monitorul Oficial 416/2010
  • Legea 329/2009 - privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 12 noiembrie 2009 Monitorul Oficial 761/2009
  • Decizie curtea constituţională - referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) teza a doua din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 5 iunie 2008 Monitorul Oficial 422/2008

Citește mai departe:Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare

în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinulul directorului general al ANCPI nr. 634/2006. Versiune actualizata la data de 09/07/2011.

Citește mai departe:Regulamentul 634 privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei

Citește mai departe:Ordin nr. 39/2009 ministrului administraţiei şi internelor

Pagina 1 din 2

Certificări ISO

Pentru serviciile topo-cadastrale şi produsele cartografice avem implementate următoarele sisteme:

ISO

 

Ne găsiți pe Facebook